Pukkforekomst 0704.502 Taranrød.
Tønsberg (0704) kommune.


Dominerende bergart: Monzonitt
Virksomhet/Driftsforhold: I drift
Oppdatert siste gang: 06.06.2016
Massetak I drift
Produsent: Veistein AS
Adresse: Kilengt. 20, 3117, Tønsberg
Telefon:
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten ligger ved siden av en deponiplass. Bergarten er en rødlig Kvarts-monzonitt. Massetaket drives mot vest og nord-vest. Massetaket er langstrakt mot nord. Forekomsten har begrenset volum mot vest- nordvest.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Regionalt viktig ***
*** Forekomsten er regionalt viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med uttak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse