Norges geologiske undersøkelse
Malmdatabasen

Kalle
Forekomst nr.14 i Vågan (1865) kommune.
(Sist oppdatert 17.des.1999)

Utskrift generert 26.jun.2019
© Norges geologiske undersøkelseObjekttype : Forekomstområde Objekt nr.: 00.00
Navn: Kalle Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Cu
Vurdering
Økonomisk: Ikke vurdert
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Ikke satt i drift Tippvolum: 10 m3
Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Fylke forek. nr.: NO0166
Kommune: Vågan (1865) Unik objekt Id.: 1865.014.00.00
Kart 1:50000: Stamsund (1131-3) Kart 1:250000: Svolvær
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 33 Øst(m): 471473
Nøyaktighet: Nord(m): 7565246
Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Datering: Metode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtextur: Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 280 / 90 Retning:
Feltstupning:
Strarigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Geotektonisk enhet:
Tektonisk complex: Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:
..
Fri tekst
Mineraliseringen ble første gang anmeldt i 1905, så igjen i 1963 hvorpå den ble undersøkt og beskrevet av Flood (1964 og 1965). Den mineraliserte kvartsgangen befinner seg i en skrent SV for Trolldals- vatnet, 110 m.o.h. Det er sprengt ut noen få m3 som ligger i ura nedenfor. Gangen er blottet over ca. 5 meters lengde. Bredden er ca. 70 cm. Gangen opptrer semikonkordant med foliasjonen i sidestein, som er finkornet grønnliggrå kvartsrik gneis, med bånd rike på hornblende og pyroksen. Nær gangkontakten er noe sulfiddisseminasjon i gneisen (prøve 01). Enkelte mineraliserte apofyser av få cm mektighet skjærer seg noen dm inn i gneisen. Kvartsgangen fører en god del finkornet pyroksen og spor av kalkspat. Dens semimassive - massive sulfidinnhold domineres av magnetkis, noe mindre innhold av kobberkis og sinkblende i omlag like mengder, noe kubanitt, arsenkis, valleriitt, blyglans (?), markasitt, svovelkis, limonitt og molybdenglans (2 korn observert) (prøve 02, 03, 04, 05 og 06). Flood nevner 3 andre mineraliserte ganger i området, hovedsakelig med magnetkis.

Mineralogi:

Relasjon:

Mineral:

Mengde:
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kubanitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Markasitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Limonitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:

Relasjon:

Bergart:

Opprinnelse:
Vertsbergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer:

Lokalisering:

Type:

Orientring(360€):

Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :280 / 90 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Flood, Boye , 1964
A copper-zinc mineralization in Trolldalen, Lofoten, Northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.228;114-138 sider
Abstrakt:
From the previous it is most likely that even separated the various mineralizations in Trolldalen are related and contemporary. Allthough different minerals appear in the different veins, pyrrhotite, chalcopyrite and sphalerite are always present. It may also be noted that pyrite, a very common mineral in this paragenesis, is no where observed as a primary constituent. Due to replacement textures the following succession of crystallization is suggested. Appearing as sub. to euhedrale grains, partly replaced by the other sulphides the arsenopyrite seems to be the first mineral in the sequence. It is followed by a simultaneous crystallization of pyrrhotite and chalcopyrite. The pyrrhotite shows two mode of occurrence, as a massive variety with internal lamellae appear at one locality, while a granular type, but for one occasion without lamellae is seen elsewhere. Also a difference in magnetic properties seems to follow this division. The chalcopyrite contain frequent exsolution lamellae of cubanite. The latter appear as granular aggregates in the chalcopyrite fields. It is suggested that the formation of this granular cubanite started from solution formed when the chalcopyrite was corroded by pyrrhotite. Later on both the chalcopyrite and the cubanite have been replaced by pyrrhotite.

Flood, B. , 1965
Kalle - Trolldalen kopper - sinkforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3506;3 sider
Abstrakt:
Flere mindre mineraliseringer av magnetkis, kobberkis og sinkblende opptrer i fjellet rundt Trolldalsvann. Mineraliseringen er dominert av magnetkis, men forekommstene er for små til at videre undersøkelser kan anbefales.

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
NO0166.01 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Fink. kvartsrik gneis med sulfiddiss. (sidestein).
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NO0166.02 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Kvartsgang med semimassiv po, sl, cpy og apy.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NO0166.03 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Kvartsgang med semimassiv po, sl, cpy og apy.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NO0166.04 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Kvartsgang med semimassiv po, sl, cpy og apy.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NO0166.05 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Kvartsgang med semimassiv po, sl, cpy og apy.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NO0166.06 Fastfjell
Prøvetaker :Wilberg, R./...Lager :Løkken
Kommentar :Kvartsgang med semimassiv po, sl, cpy, apy og MoS2.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Analyseresultater
fra
Kalle
Forekomst nr.14 i Vågan (1865) kommune.

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype B* S% V* Cr* Mn* Fe% Co*
NO0166.01 Fastfjell -81 3.09 -16 -16 184 2.89 48
NO0166.02 Fastfjell -81 16.00 20 -16 300 15.60 269
NO0166.03 Fastfjell -81 14.50 24 -16 288 19.10 331
NO0166.04 Fastfjell -81 14.70 30 -16 265 21.30 770
NO0166.05 Fastfjell -81 14.00 29 -16 349 15.50 327
NO0166.06 Fastfjell -81 12.80 28 -16 822 20.20 233
------------------
Prøvenr. Ni* Cu* Zn* As* Sr* Mo* Pd# Ag* Cd*
NO0166.01 -32 1340 33300 -20 -32 -16 3.0 -16.2 116.0
NO0166.02 -32 18700 175000 536 -32 30 3.0 -16.2 590.0
NO0166.03 -32 18700 106000 1259 -32 41 3.0 -16.2 375.0
NO0166.04 -32 11100 49100 6330 -32 61 3.0 -16.2 158.0
NO0166.05 -32 14500 130000 1443 -32 42 3.0 -16.2 441.0
NO0166.06 -32 9130 81000 192 -32 31 3.0 -16.2 288.0
------------------
Prøvenr. Sn* Sb* Ba* La* Pt# Au# Pb* Bi* Th*
NO0166.01 -20 -20 -16 32 3.0 11.0 112 -20 -30
NO0166.02 -20 -20 -16 -16 3.0 49.0 -81 -20 -30
NO0166.03 -20 -20 -16 -16 3.0 50.0 -81 -20 -30
NO0166.04 -20 -20 -16 -16 3.0 106.0 86 -20 -30
NO0166.05 -20 -20 -16 -16 3.0 147.0 -81 -20 -30
NO0166.06 -20 -20 -16 21 3.0 50.0 -81 -20 -30
------------------
Prøvenr. U*
NO0166.01 -30
NO0166.02 -30
NO0166.03 -30
NO0166.04 -30
NO0166.05 -30
NO0166.06 -30