Norges geologiske undersøkelse
Malmdatabasen

Jakobsbakken
Forekomst nr.28 i Fauske (1841) kommune.
(Sist oppdatert 15.des.2015)

Utskrift generert 26.mai.2019
© Norges geologiske undersøkelseObjekttype : Forekomstområde Objekt nr.: 00.00
Navn: Jakobsbakken Alternativt navn: Tornerhjelms gruve
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis Co
Vurdering
Økonomisk: Lite viktig , (Vurdering gjort 15.des.2015 av RAANESS_AGNES)
Hist intresse: Y (Vurdering gjort 15.des.2015 avRAANESS_AGNES)
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 30 tusen tonn
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon: 4470 tusen tonn
Prod. status: Nedlagt Tippvolum: 10000 m3
Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Fylke forek. nr.: NO0517
Kommune: Fauske (1841) Unik objekt Id.: 1841.028.00.00
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 33 Øst(m): 543479
Nøyaktighet: Nord(m): 7442349
Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Datering: Metode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtextur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 180 / 30 Retning:
Feltstupning:
Strarigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene Geotektonisk enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmgruppen Formasjon: Otervassformasjonen
..
Sammendrag
Gruva har vært en viktig forekomst, men er i praksis tømt og har derfor blitt klassifisert til å ha liten eller ingen økonomisk betydning i dag (2015).
Fri tekst
Jakobsbakken var den desidert rikeste enkeltforekomst i Sulitjelmafeltet. Gruva er kjent for sine tallrike malmmineraler, minst 23 er påvist, gjennom Ramdohrs doktoravhandling 1938. Gråbergtippen på Jakobsbakken er fredet. Stien, R. 1993. Ved prøvetaking i 1994 ble det funnet to forekomster mellom Helsingborg og Jakobsbakken. Den største av disse heter ifølge Olav Valla Baches stoll. Tippen (> 1000 m3) fra denne stollen deler et vann i to (NO0517.02). Den andre stollen er mye mindre, og herfra er det antagelig ikke fraktet vekk malm idet en dunge med massiv, utskeidet malm ble funnet ved siden av tippen (NO0517.01). Pr. NO0517.03 er tatt fra tippen på selve Jakobsbakken. Furuhaug, L. 1994.

Foto:

Tatt av :

Motiv:
Leif Furuhaug Jakobsbakken med bygninger og gruvetipp.

Mineralogi:

Relasjon:

Mineral:

Mengde:
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:

Relasjon:

Bergart:

Opprinnelse:
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv;...Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær;...Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Operasjoner:

Fra - Til:

Aktivitet:

Kommentar :
1896 - 1968 Regulær drift Ledet av : " "
1900 - 1961 Kjerneboring Ledet av : " "
1905 - 1968 Geologi Ledet av :Sulitjelma Gruber A/S
1938 - 1981 Geofysikk Ledet av : " "

Produkt:

Navn på element eller produkt:

Gehalt/Kvalitet:

Enhet :
CU 1.55 %
KIS 31.0 %
ZN 2.42 %

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Sulitjelma gruber. Oversiktskart over feltet
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1205

Singsaas, Per , 1963
Elektromagnetiske borhullsmålinger Jakobsbakken synk/Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.386 A;4 sider

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Singsaas, Per , 1963
Geofysisk undersøkelse Jakobsbakken/Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.386;9 sider

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
NO0517.03 Tipprøve
Prøvetaker :Furuhaug, L./...Lager :Løkken
Kommentar :Grovk. py-sl i q-ser.sk.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 01.00
Navn: Skjerp 1 Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Fylke forek. nr.: NO0517
Kommune: Fauske (1841) Unik objekt Id.: 1841.028.01.00
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 33 Øst(m): 543680
Nøyaktighet: Nord(m): 7443500

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
NO0517.01 Tipprøve
Prøvetaker :Furuhaug, L./...Lager :Løkken
Kommentar :Massiv po-cpy-malm fra skeidehaug.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 02.00
Navn: Baches stoll Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Fylke forek. nr.: NO0517
Kommune: Fauske (1841) Unik objekt Id.: 1841.028.02.00
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 33 Øst(m): 543480
Nøyaktighet: Nord(m): 7443050

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
NO0517.02 Tipprøve
Prøvetaker :Furuhaug, L./...Lager :Løkken
Kommentar :~ Massiv py-cpy-malm.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Analyseresultater
fra
Jakobsbakken
Forekomst nr.28 i Fauske (1841) kommune.

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype B* S% V* Cr* Mn* Fe% Co*
NO0517.01 Tipprøve 10 28.64 1 3 -2 37.78 613
NO0517.02 Tipprøve -3 18.98 59 39 231 23.11 144
NO0517.03 Tipprøve 3 40.14 3 16 33 23.04 345
------------------
Prøvenr. Ni* Cu* Zn* As* Sr* Mo* Rh# Pd# Ag*
NO0517.01 112 13610 585 33 2 16 -5.0 4.0 5.9
NO0517.02 39 75233 2648 10 2 26 -5.0 -3.0 16.7
NO0517.03 25 25465 8328 827 1 5 -5.0 -3.0 20.1
------------------
Prøvenr. Cd* Sb* Ba* La* W* Pt# Au# Pb* Bi*
NO0517.01 -.2 -2 68 9 -2 -3.0 34.0 12 29
NO0517.02 10.0 -2 69 10 -2 -3.0 12.0 24 22
NO0517.03 24.0 20 13 1 -2 -3.0 1469.0 331 8
------------------
Prøvenr. Th* U*
NO0517.01 3 -5
NO0517.02 3 9
NO0517.03 -2 -5