Norges geologiske undersøkelse
Malmdatabasen

Guldals grube
Forekomst nr.28 i Holtålen (1644) kommune.
(Sist oppdatert 30.jun.1998)

Utskrift generert 26.mai.2019
© Norges geologiske undersøkelseObjekttype : Forekomstområde Objekt nr.: 00.00
Navn: Guldals grube Alternativt navn: Gauldalsgruva
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe kis
Vurdering
Økonomisk: Ikke vurdert
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Sør-Trøndelag (16) Fylke forek. nr.: ST0219
Kommune: Holtålen (1644) Unik objekt Id.: 1644.028.00.00
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 629906
Nøyaktighet: Nord(m): 6970348
Mineralisering
Æra: Periode:
Datering: Metode:
Genese: Form:
Hovedtextur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Strarigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Geotektonisk enhet:
Tektonisk complex: Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:
..

Foto:

Tatt av :

Motiv:
J.S. Sandstad Guldals gruvbe, hovedgruva
J.S. Sandstad Guldal-feltet

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
ST0219.06 Tipprøve
Prøvetaker :Sandstad, J.S./...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :po-cpy+sl breksjemalm, rik cpy min., biotitt/amfibol fragmenter.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Prøvepunkt Objekt nr.: 00.01
Navn: Guldals grube Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe kis
Lokalisering
Fylke: Sør-Trøndelag (16) Fylke forek. nr.: ST0219
Kommune: Holtålen (1644) Unik objekt Id.: 1644.028.00.01
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 629906
Nøyaktighet: Nord(m): 6970283

Foto:

Tatt av :

Motiv:
J.S. Sandstad Guldals grube, grop 1

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
ST0219.03 Fastfjell
Prøvetaker :Sandstad, J.S./...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :mt-po-cpy malm, massiv, finkronet, båndet, cpy strenger har 'trengt' inn i mt-bånd.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Prøvepunkt Objekt nr.: 00.02
Navn: Guldals grube Alternativt navn: Gammelgruva
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe kis
Lokalisering
Fylke: Sør-Trøndelag (16) Fylke forek. nr.: ST0219
Kommune: Holtålen (1644) Unik objekt Id.: 1644.028.00.02
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 629972
Nøyaktighet: Nord(m): 6970161

Foto:

Tatt av :

Motiv:
J.S. Sandstad Gammelgruva i Guldal
J.S. Sandstad Malmsone i Gammelgruva

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
ST0219.04 Tipprøve
Prøvetaker :Sandstad, J.S./...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :mt-po-cpy malm, massiv, finkornet, fint båndet, cpy strenger (lik .03).
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Prøvepunkt Objekt nr.: 00.03
Navn: Guldals grube Alternativt navn: Tydølernes skjerp
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe kis
Lokalisering
Fylke: Sør-Trøndelag (16) Fylke forek. nr.: ST0219
Kommune: Holtålen (1644) Unik objekt Id.: 1644.028.00.03
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 629956
Nøyaktighet: Nord(m): 6970222

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
ST0219.05 Tipprøve
Prøvetaker :Sandstad, J.S./...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :po-cpy breksjemalm, middels cpy min., mange mafiske fragmenter.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 01.00
Navn: Guldal skjerp I Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn kis
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Sør-Trøndelag (16) Fylke forek. nr.: ST0219
Kommune: Holtålen (1644) Unik objekt Id.: 1644.028.01.00
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 629237
Nøyaktighet: Nord(m): 6970191

Foto:

Tatt av :

Motiv:
J.S. Sandstad Guldal skjerp I

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
ST0219.01 Tipprøve
Prøvetaker :Sandstad, J.S./...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :po-cpy-sl, finkornet, massiv breksjemalm, amfibolfragmenter og kvartsøyne.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Objekttype : Lokalitet Objekt nr.: 02.00
Navn: Guldal skjerp II Alternativt navn:
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe kis
Vurdering
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Sør-Trøndelag (16) Fylke forek. nr.: ST0219
Kommune: Holtålen (1644) Unik objekt Id.: 1644.028.02.00
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 629560
Nøyaktighet: Nord(m): 6970253

Foto:

Tatt av :

Motiv:
J.S. Sandstad Guldal skjerp II

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
ST0219.02 Tipprøve
Prøvetaker :Sandstad, J.S./...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :2
Kommentar :po-sl-cpy, breksjemalm, grønne fragmenter, cpy årer i sidebergart.
Antall elementanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Analyseresultater
fra
Guldals grube
Forekomst nr.28 i Holtålen (1644) kommune.

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype B* S% V* Cr* Mn* Fe% Co*
ST0219.01 Tipprøve -3 29.10 23 45 360 38.46 271
ST0219.02 Tipprøve -3 22.76 22 44 342 34.62 170
ST0219.03 Fastfjell -3 15.51 3 1 91 43.14 199
ST0219.04 Tipprøve -3 5.04 38 11 363 40.39 61
ST0219.05 Tipprøve -3 17.08 57 59 586 28.89 158
ST0219.06 Tipprøve -3 18.35 41 45 405 34.51 231
------------------
Prøvenr. Ni* Cu* Zn* As* Sr* Mo* Pd# Ag* Cd*
ST0219.01 81 32576 29373 4 2 4 -1.0 11.1 87.9
ST0219.02 106 9109 27392 -2 3 4 2.0 8.1 85.9
ST0219.03 13 34107 764 -2 1 1 2.0 4.8 1.2
ST0219.04 15 5610 2168 -2 1 -1 -1.0 1.9 4.4
ST0219.05 42 25452 8146 -2 3 3 2.0 7.0 23.3
ST0219.06 52 33482 12839 -2 2 3 1.0 7.8 37.7
------------------
Prøvenr. Sb* Ba* La* W* Pt# Au# Pb* Bi* Th*
ST0219.01 7 20 5 6 -1.0 49.0 12 26 5
ST0219.02 -3 14 7 5 3.0 59.0 827 59 7
ST0219.03 4 2 -1 -2 2.0 63.0 10 15 5
ST0219.04 -3 8 4 -2 1.0 17.0 3 -3 5
ST0219.05 4 34 11 3 2.0 52.0 13 12 6
ST0219.06 14 28 10 -2 2.0 163.0 9 28 6
------------------
Prøvenr. U*
ST0219.01 -8
ST0219.02 -8
ST0219.03 -8
ST0219.04 -8
ST0219.05 -8
ST0219.06 -8