Norges geologiske undersøkelse
Industrimineraldatabasen

Snippsandodden
Forekomst nr.302 i Ringsaker (0412) kommune.
(Sist oppdatert 06.nov.2006)

Utskrift generert 26.jun.2019
© Norges geologiske undersøkelseObjekttype : Forekomstområde Objekt nr.: 00.00
Navn: Snippsandodden Alternativt navn: 61331A
Hovedtype: Karbonatmineraler Subtype: Kalk
Vurdering
Økonomisk: Lite viktig , (Vurdering gjort 20.feb.2006 av GAUTNEB_HAVARD)
Hist intresse:
Aktivitet/Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:
Lokalisering
Fylke: Hedmark (04) Fylke forek. nr.: HE0003
Kommune: Ringsaker (0412) Unik objekt Id.: 0412.302.00.00
Kart 1:50000: Hamar (1916-4) Kart 1:250000: Hamar
Markeringspunkt: (Koordinatene ER bekreftet)
UTM sone: EU89-UTM Zone 32 Øst(m): 607335
Nøyaktighet: Nord(m): 6743195
Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Datering: Metode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Strarigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene Geotektonisk enhet: Os-Rødekkekomplekset
Tektonisk complex: Intrusivt komplex:
Gruppe: Oslogruppen Formasjon: Mjøs-og Solvangformasjonen
..
Fri tekst
Einerstøen ligger på vestsiden av Furnes-fjorden og danner "forlengelsen" av kalksteinslagene i Furuberget som ligger på østsiden av fjorden. Den prøvetatte lokaliteten ligger i Mjøskalken. Den strukturelle utformingen av Mjøskalken i dette området er den samme som i Furuberget hvor Mjøskalken danner en synform (trau) som hviler på Furubergets sandsteiner og skifre. Over Mjøskalken ligger Helgøykvartsitten og Limovnstangenformasjonen med Ekreskifer og Bruflat-formasjonens sandsteiner med skifre på toppen. Mjøskalken er finkornet til tett og med en farge som varierer fra grå til mørk grå avhengig av innholdet av organisk materiale (grafitt). Den er i partier gjennomsatt av et nettverk av sprekker fylt med sekundær kvarts eller kalkspat. Spetter av kis opptrer i enkelte partier. Mikrostudier av kalken viser at den inneholder aksessoriske mengder av dolomitt, kvarts, feltspat og kloritt. Kalkstein er et råstoff med mange anvendelsesmuligheter, men det høye innholdet av forurensende komponenter gjør at anvendelsen av Mjøskalken begrenses til jordbruks- og miljøkalk.
Beliggenhet
Den prøvetatte lokaliteten er en veiskjæring i skarp sving med stikkvei ut til Snippsandodden på vestsiden av Furnesfjorden. Adkomst langs bomvei fra gården Grefsheim.

Mineralogi:

Relasjon:

Mineral:

Mengde:
Ikke definert Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Ikke definert Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Ikke definert Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Ikke definert Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Ikke definert Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner:

Fra - Til:

Aktivitet:

Kommentar :
1989 - 1898 Prøvetaking Ledet av :NGU
1989 - 1989 Geokjemi Ledet av :NGU

Produkt:

Navn på element eller produkt:

Gehalt/Kvalitet:

Enhet :
AGRLIM

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1990
Kalksteinsundersøkelser i kommunene Hamar og Ringsaker, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.90.062;23 sider
Abstrakt:
Etter anmodning fra kommunene Hamar og Ringsaker har NGU utført en innledende geologisk vurdering av kalksteinsressursene til firmaet Steens kalkbrenneri i Furuberget. I tillegg er det befart en rekke forskjellige kalksteinslokaliteter i kommunene Hamar og Ringsaker i den hensikt å finne alternative uttakssteder for den bruddaktiviteten som foregår i Furuberget. Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Hamar og Ringsaker og NGU.

Holtedahl, Olaf , 1912
Kalkstensforekomster i Kristianiafeltet
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.63;1-69 sider
Abstrakt:
Forkortet: The remarkable development in Norway of several chemico-technical branches of industry during the last twenty to thirty years has immensely increased the use of limestone. The object of the present paper is to contribute to our knowledge of the supply of native limestone. It is confined, however, to the occurrence of limestone in the "Oslo Field", indicated on the map, Fig.1, by darker tone. The occurrences in the Oslo Field are all of Ordovician or Silurian Age. As in the case of the palaeozoic sediments, here the lime- stone layers are never horizontal, but, from folding or other causes, are in- clined. The strike in the folded, northern districts is NE-SW to E-W. Descriptions of the several occurrences arranged according to districts menti- oned om pp.12,13 are to be found on pp. 13-63. As the most important occurrences of Ordovician limestone may be mentioned: The Enkrinit-limestone in the Langesund-Skien Valley district, the Gastropod-limestone in the Hadeland, the Mjøs-limestone in the "Mjøsdistrict" of Silurian: the Borealis-Pentamerus- limestone in the Hadeland, the Pentamerus-limestone in the Drammen Valley dis- trict, Bærum-Asker-Lier, Ringerike and the Mjøsdistrict, the Wenlock-limestone in the Langesund-Skien Valley district, the limestone of etage 9 d.

Feltprøver:

Prøvenr.:

Prøvetype:

Diverse:
HE0003.01 Håndstykke
Prøvetaker :Odd M. Øvereng
Kommentar :OM162-89, overflateprøver av grå finkornet til tett homogen kalkstein (Mjøskalk) over en mektighet på ca 5 m.
Antall CaOMgO analyser fra denne feltprøven = 1
Antall oksydanalyser fra denne feltprøven = 1
HE0003.02 Håndstykke
Prøvetaker :Odd M. Øvereng
Kommentar :OM163-89, overflateprøver av grå finkornet til tett homogen kalkstein (Mjøskalk) over en mektighet på ca 5 m.
Antall CaOMgO analyser fra denne feltprøven = 1
Antall oksydanalyser fra denne feltprøven = 1
HE0003.03 Håndstykke
Prøvetaker :Odd M. Øvereng
Kommentar :OM164-89, overflateprøver av grå finkornet til tett homogen kalkstein (Mjøskalk) over en mektighet på ca 5 m.
Antall CaOMgO analyser fra denne feltprøven = 1
Antall oksydanalyser fra denne feltprøven = 1
HE0003.04 Håndstykke
Prøvetaker :Odd M. Øvereng
Kommentar :OM165-89, overflateprøver av grå finkornet til tett homogen kalkstein (Mjøskalk) over en mektighet på ca 5 m.
Antall CaOMgO analyser fra denne feltprøven = 1
Antall oksydanalyser fra denne feltprøven = 1
HE0003.05 Håndstykke
Prøvetaker :Odd M. Øvereng
Kommentar :OM166-89, overflateprøver av grå finkornet til tett homogen kalkstein (Mjøskalk) over en mektighet på ca 5 m.
Antall CaOMgO analyser fra denne feltprøven = 1
Antall oksydanalyser fra denne feltprøven = 1
HE0003.06 Håndstykke
Prøvetaker :Odd M. Øvereng
Kommentar :OM167-89, overflateprøver av grå finkornet til tett homogen kalkstein (Mjøskalk) over en mektighet på ca 5 m.
Antall CaOMgO analyser fra denne feltprøven = 1
Antall oksydanalyser fra denne feltprøven = 1
HE0003.07 Håndstykke
Prøvetaker :Odd M. Øvereng
Kommentar :OM168-89, overflateprøver av grå finkornet til tett homogen kalkstein (Mjøskalk) over en mektighet på ca 5 m.
Antall CaOMgO analyser fra denne feltprøven = 1
Antall oksydanalyser fra denne feltprøven = 1
HE0003.08 Håndstykke
Prøvetaker :Odd M. Øvereng
Kommentar :OM169-89, overflateprøver av grå finkornet til tett homogen kalkstein (Mjøskalk) over en mektighet på ca 5 m.
Antall CaOMgO analyser fra denne feltprøven = 1
Antall oksydanalyser fra denne feltprøven = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Analyseresultater
fra
Snippsandodden
Forekomst nr.302 i Ringsaker (0412) kommune.

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
HE0003.01 Håndstykke 52.00% .46% 2.10% 91.67% 6.23%
HE0003.02 Håndstykke 49.26% 2.52% 11.53% 81.66% 6.81%
HE0003.03 Håndstykke 50.45% 1.45% 6.63% 86.44% 6.93%
HE0003.04 Håndstykke 43.53% 3.16% 14.45% 69.85% 15.70%
HE0003.05 Håndstykke 49.47% .87% 3.98% 86.13% 9.89%
HE0003.06 Håndstykke 46.62% 2.35% 10.75% 77.37% 11.88%
HE0003.07 Håndstykke 47.74% 2.60% 11.89% 78.75% 9.36%
HE0003.08 Håndstykke 44.23% 1.63% 7.46% 74.89% 17.65%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HE0003.01 Håndstykke 2.660 .660 .040 .380 .010 .880 52.800
HE0003.02 Håndstykke 3.140 1.010 .050 .520 .010 2.550 50.800
HE0003.03 Håndstykke 4.320 .820 .050 .600 .010 1.210 51.790
HE0003.04 Håndstykke 10.590 1.720 .120 1.090 .030 3.030 45.170
HE0003.05 Håndstykke 6.450 .880 .060 .330 .010 .800 50.600
HE0003.06 Håndstykke 5.860 1.830 .100 1.050 .040 2.290 48.350
HE0003.07 Håndstykke 6.890 1.160 .060 .570 .030 2.240 48.730
HE0003.08 Håndstykke 14.310 1.080 .110 .550 .020 1.450 44.610
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
HE0003.01 -.100 .220 -.010 58.00
HE0003.02 -.100 .330 -.010 58.00
HE0003.03 -.100 .290 .010 59.00
HE0003.04 -.100 .580 .020 62.00
HE0003.05 -.100 .350 -.010 59.00
HE0003.06 -.100 .580 .010 60.00
HE0003.07 -.100 .440 -.010 60.00
HE0003.08 -.100 .750 .010 63.00