Fra referansedatabasen for publikasjonerDokumenttype: RAPPORT
Forfatter(e): Storrø, Gaute
Tittel: Hydrogeologiske og maringeologiske undersøkelser av Nordbreigrunnen i Meløy kommune, Nordland fylke
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: NGU-rapport
Serienummer: 2012.035
Sidetall: 13
Årstall: 2013
Fylke: NORDLAND
Kommune: MELØY
Emneord: HYDROGEOLOGI; GRUNNVANNSKILDE; BERGGRUNNSGEOLOGI; HAVBUNNSTOPOGRAFI; MARINGEOLOGI; KALKSTEIN
Sammendrag: For en del år tilbake, trolig på slutten av 90-tallet, ble det sendt et TV-program som viste fiskere som hentet kaffevann fra en stor ferskvannskilde som strømmet opp fra sjøbunnen langt ute på det åpen havet. Hverken NRK eller TV2 har funnet arkiverte opptak fra det aktuelle programmet. Ved hjelp av lokale kjentmenn fikk vi klarlagt at lokaliteten ligger i havet 6-7 km nord for Støtt i Meløy kommune, i et område som benevnes Nordbreigrunnen. Ved hjelp av NGUs forskningsfartøy FF Seisma ble det gjennomført marin- og hydrogeologiske undersøkelser på Nordbreigrunnen i tidsrommet 14.-15. juni 2011.
Vis hele dokumentet


Denne utskriften ble generert 15.06.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Biblioteket@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse