GRUSDATABASEN

Forekomstområde 0502 - 015
Gjøvik (0502) kommune, Oppland (05) fylke.
Navn på forekomstområdet: Bruflat
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvavsetning ned mot elva. Avsetningen kan ligge på fjell i syd-vest med usikker dybde. Muligheten for utnyttelse må undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 31.10.2020

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2020 Norges geologiske undersøkelse