Fra bergverksinnberetningen for 2014
(NB! Siste tilgjengelige bergverksinnberetning er fra 2019.)

Oversikt over produksjonssteder i
Larvik (0709) kommune.

Kommunekontakt:

Larvik (0709) kommune : 15 registrerte produksjonssteder i 2014.

PROD.STED: Krukåsen
Produkt: Larvikitt
Bedrift: Lundhs AS
Adresse: Postboks 2051, 3255 Larvik
Telefon: 33121164.......... Mobiltlf. :91553176
Organisasjonsnr.: 993071641,.......... Epost:rolf.nilsen@lundhs.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Stålaker/Håkestad ( 0709 - 640) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Malerød
Produkt: Larvikitt
Bedrift: Lundhs AS
Adresse: Postboks 2051 Stubberød, 3255 Larvik
Telefon: 33121164.......... Mobiltlf. :
Organisasjonsnr.: 993071641,.......... Epost:magne.martinsen@lundhs.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Malerød ( 0709 - 639) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Stålaker
Produkt: Larvikitt
Bedrift: Lundhs AS
Adresse: Postboks 2051, 3255 Larvik
Telefon: 33121166.......... Mobiltlf. :
Organisasjonsnr.: 993071641,.......... Epost:rolf.nilsen@lundhs.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Stålaker/Håkestad ( 0709 - 640) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Tvedalen- Vardåsen
Produkt: Larvikitt
Bedrift: Lundhs AS
Adresse: Postboks 2051 Stubberød, 3255 LARVIK
Telefon: 33121164.......... Mobiltlf. :91553176
Organisasjonsnr.: 993071641,.......... Epost:rolf.nilsen@lundhs.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Tvedalen ( 0709 - 636) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Klåstad brudd
Produkt: Larvikitt, Murestein
Bedrift: Lundhs AS
Adresse: Postboks 2051, 3255 LARVIK
Telefon: 33121164.......... Mobiltlf. :91553176
Organisasjonsnr.: 993071641,.......... Epost:rolf.nilsen@lundhs.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Klåstad ( 0709 - 643) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Tvedalen / Tjølling
Produkt: Pukk(Knust Fjell)
Bedrift: Norsk Stein AS, Avd. Larvik
Adresse: Tvedalen, 3295 Helgeroa
Telefon: 33130394.......... Mobiltlf. :94172320
Organisasjonsnr.: 958990022,.......... Epost:stig@stema-shipping.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Tvedalen ( 0709 - 502) i Pukkdatabasen.
Bergart : Larvikitt ..... Verdivurdering : Nasjonalt viktig

PROD.STED: Vevjeås Nord
Produkt: Larvikitt
Bedrift: Monzonite AS
Adresse: Dronngensgt. 28, 3262 Larvik
Telefon: 33138200.......... Mobiltlf. :93463615
Organisasjonsnr.: 935555906,.......... Epost:stephan@larvik-granite.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Tvedalen ( 0709 - 636) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Malerød
Produkt: Murestein
Bedrift: Rocks of Norway
Adresse: Nordere Kullerød 25, 3225 Sandefjord
Telefon: 93463601.......... Mobiltlf. :
Organisasjonsnr.: 895653772,.......... Epost:torger@rocksofnorway.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Malerød ( 0709 - 639) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Grinda Pukkverk
Produkt: Pukk(knust fjell)
Bedrift: NCC Roads AS, Grinda Pukkverk
Adresse: Lågendalsveien 157, 3270 Larvik
Telefon: 33136969.......... Mobiltlf. :47491800
Organisasjonsnr.: 984884176,.......... Epost:ketil.myrvang@ncc.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Grinda pukkverk ( 0709 - 506) i Pukkdatabasen.
Bergart : Larvikitt ..... Verdivurdering : Viktig

PROD.STED: Klaastad, Tjølling
Produkt: Pukk(Knust Fjell)
Bedrift: NCC Roads AS, Tjølling Pukkverk
Adresse: Lågendalsveien 157, 3270 Larvik
Telefon: 33136969.......... Mobiltlf. :47491800
Organisasjonsnr.: 984884176,.......... Epost:ketil.myrvang@ncc.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Tjølling pukkverk ( 0709 - 501) i Pukkdatabasen.
Bergart : Larvikitt ..... Verdivurdering : Nasjonalt viktig

PROD.STED: Landhjem, Hedrum
Produkt: Pukk(Knust Fjell)
Bedrift: NCC Roads AS, Hedrum Pukkverk
Adresse: Lågendalsveien 157, 3270 LARVIK
Telefon: 33136969.......... Mobiltlf. :47491800
Organisasjonsnr.: 984884176,.......... Epost:ketil.myrvang@ncc.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Hedrum pukkverk ( 0709 - 511) i Pukkdatabasen.
Bergart : Larvikitt ..... Verdivurdering : Nasjonalt viktig

PROD.STED: Tvedalen
Produkt: Larvikitt
Bedrift: SAGA PEARL AS
Adresse: Postboks2221 Stubberød, 3251 LARVIK
Telefon: 33181410.......... Mobiltlf. :90600902
Organisasjonsnr.: 929366026,.......... Epost:post@sagapearl.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Tvedalen ( 0709 - 636) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Håkestad
Produkt: Larvikitt
Bedrift: Tønsberg Granitt AS
Adresse: Dronningens gt. 28, 3262 Larvik
Telefon: 33138200.......... Mobiltlf. :
Organisasjonsnr.: 931317997,.......... Epost:stephan@larvik-granite.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Stålaker/Håkestad ( 0709 - 640) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Larvik - Liafjellet
Produkt: Larvikitt
Bedrift: Larvik Granite AS
Adresse: Dronningensgt 28, 3262 Larvik
Telefon: 33138200.......... Mobiltlf. :
Organisasjonsnr.: 930307378,.......... Epost:stephan@larvik-granite.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Liafjellet ( 0709 - 647) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig

PROD.STED: Tvedalen-AAk
Produkt: Larvikitt
Bedrift: Larvik Granite AS
Adresse: Dronningensgt 28, 3262 Larvik
Telefon: 33138200.......... Mobiltlf. :
Organisasjonsnr.: 930307378,.......... Epost:stephan@larvik-granite.no
Databasereferanse: Forekomstområde: Tvedalen ( 0709 - 636) i Natursteindatabasen.
Hovedtype / Subtype : Blokkstein / Larvikitt ..... Verdivurdering : Meget viktig


Spørsmål eller kommentarer vedrørende denne utskriften kan mailes til:
Peter Brugmans
eller til
Peer Richard Neeb
Copyright © 2020 Norges geologiske undersøkelse