Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Province 1640 - 608
(Last updated 22.des.2008)

Name of Province : Rørosskifer
(Object Id : 1640,608,00,00)

Commodity
Main Type: Slate Sub Type: Schist

Location
County : Sør-Trøndelag (16) Municipality : Røros (1640)
Map 1:50000: Røros (1720-3) Map 1:250000: Røros & Sveg

Information(s) in free text format
Description
Skiferbruddene i Røros-området tilhører Rørosdekkekomplekset, en geologisk enhet bestående av forskjellige typer sedimentære bergarter. Skiferen er en glimmerskifer, stedvis med granat (i Hånesåsen inneholder skiferen litt granat). Komplekset er skjøvet på plass i tidligordovicisk tid, dvs. for 480-500 mill. år siden. Glimmerskifer brytes i liten målestokk i dag. Den inneholder mineraler (i første rekke kloritt) som gjør den lite bestandig mot vær og vind. Dette kan en se tydelige eksempler på, skiferen forvitrer og fører til lekkasjer på takene. Skiferen i Gammelvollia er særlig rik på kloritt, og forvitrer lettere enn typene fra Hånesåsen (Stenbrottet) og fra Os. I konkurranse med andre typer skifer, i første rekke kvartsittskifer, blir kvaliteten for dårlig. Det var først og fremst transportomkostninger som gjorde at den var drivverdig da den ble brudt ut i Røros-området. Med dagens lastebil- og sjøtransport har den ingen sjanse i konkurranse f.eks. mot kvartsittskifer fra Alta. Driftsmessig er skiferens fall ugunstig i og med at den faller motsatt vei i forhold til hellingen på lia. Dette gjør at en raskt får problemer med overfjell når en følger skiferlaget nedover. Bergarten er ikke egnet til murestein.
Location
De fleste bruddene ligger vest for Glåma, på strekningen Røros - Os (Sundet, Gammelvollia og Os). Stenbrottet ligger i Hånesåsen, like sør for Røros sentrum.

Photo(s) from the Province area:
Photo no. 1 showing Tak, Vangrøfta"
Photo no. 2 showing Oversiktskart"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Nilsen, O.; Wolff, Fr.Chr. , 1989
Røros og Sveg. Berggrunnskart Røros og Sveg M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages
Abstract:
Beskrivelsen finnes på kartet.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Spangen, A. og Borgos, R. 2002: På Sta'a og uti markom. En rundreise i Rørosbygdenes kulturhistorie. Bind II, s. 211.

Deposits related to the province
Municip.
no.
Object
no.

Deposit name.

Economic evaluation
0441 603 Os I Minor interest
0441 604 Os II Minor interest
0441 605 Os III Minor interest
0441 606 Os IV Minor interest
0441 607 Gammelvollia Midtre II Minor interest
0441 608 Gammelvollia Midtre I Minor interest
0441 609 Gammelvollia Søndre I Minor interest
0441 610 Gammelvollia Søndre II Minor interest
1640 603 Stenbrottet Minor interest
1640 604 Sundet Minor interest
1640 605 Gammelvollia Nordre III Minor interest
1640 606 Gammelvollia Nordre II Minor interest
1640 607 Gammelvollia Nordre I Minor interest


The fact sheet was created on 26.06.2019

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
Tom.Heldal@ngu.no
or to
kari.aasly@ngu.no
Copyright © 2019 Geological Survey of Norway