English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomstområde 2012 - 340
(Sist oppdatert 03.feb.2004)

Navn på forekomstområde : Store Kjerringfjord
(Objekt Id : 2012,340,00,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Alta (2012)
Kart 1:50000: Stjernøya (1835-4) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 22.6808680 Breddegrad: 70.3278000
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 563145 m. Y-koord: 7803301 m.

Materialtype
Hovedtype: Olivin Subtype: Olivin

Betydning
Offentlig: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Ikke vurdert

Mineralisering
Æra: Periode:
Datering: Metode:
Genese: Form:
Hovedtextur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På vestsiden av indre del av Store Kjerringfjord. Over 90% olivin. Ligger for bratt og utsatt til.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oosterom, M.G. , 1963
The ultramafites and layered gabbro sequences in the granulite facies rocks on Stjernøy.
;AVHANDLING;296 s. sider
Abstrakt:
På Stjernøy, Seiland og på fastlandet ved Øksfjord og Bergsfjord finne peridotitt, pyroksenitt og lagdelt gabbro innenfor et kompleks av høymetamorfte gabbro gneisser. Den lagdelte gabbro er i alminnelighet konkordant med parallellstrukturen i de omliggende gneiser, men viser lokalt uregelmessigheter (se kart i lommen bak i boken). Også hornblenditt, karbonatitt og nefelinsyenitt forekommer, de er sannsynligvis dannet ved metasomatiske prosesser. (Forkortet)

Bennett, M.C.; Emblin, S.R.; Robins, B.; Yeo, W.J.A. , 1986
High-temperature ultramafic complexes in the North Norwegian Caledonides: I - Regional setting and field relationships.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.405;1-40 sider
Abstrakt:
Forkortet. Four major (25-100 km²) ultramafic complexes were developed in the Sørøy Nappe during the second phase of Finnmarkian deformation in the North Norwegian Caledonides. They were emplaced into layered mafic intrusions and show broadly similar emplacement histories and petrographic variations suggesting a related petrogenesis. The Nordre Bumannsfjord, Melkvann and Kvafjord group of ultramafic complexes developed in part by emplacement of both replacive and dilational ne-normative ultramafic sheets and dykes which progressively fragmented the layered olivine gabbro envelope. The Reinfjord ultramafic complex contains pronounced, subhorizontal modal layering and evidence of at least 3 major magmatic events. The intrusive sequences and petrographic variations represented in the complexes suggest the succesive emplacement of mantle-derived magmas with a diminishing number of liquidus phases, accompanied by in situ liquid-crystal fractionation, subsidiary hybridization and metasomatism.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. 1968b: Olivinforekomst ved Davaluft på Stjernøy. Christiania Spigerverk(Elkem)-notat, 2 s.


Faktaarket ble generert 26.06.2019

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
Havard.Gautneb@ngu.no
Copyright © 2019 Norges geologiske undersøkelse