English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomstområde 928 - 317
(Sist oppdatert 27.apr.2007)

Navn på forekomstområde : Bjortjern
(Objekt Id : 0928,317,00,00)

Lokalisering
Fylke : Aust-Agder (09) Kommune : Birkenes (0928)
Kart 1:50000: Mykland (1512-2) Kart 1:250000: Arendal
Markeringspunkt: Lengdegrad: 8.3630790 Breddegrad: 58.5371570
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
X-koord: 462917 m. Y-koord: 6488691 m.

Materialtype
Hovedtype: Feltspat Subtype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Offentlig: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Ikke vurdert

Mineralisering
Æra: Periode:
Datering: Metode:
Genese: Form:
Hovedtextur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
P055.06 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Like utenfor brudd i liten dal. Massiv røkkvarts
Antall registrerte mineralanalyer = 1
P055.09 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :. Røkkvarts sammenv. med litt alkalifeltspat
Antall registrerte mineralanalyer = 1
P055.22 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Massiv røkkvarts
Antall registrerte mineralanalyer = 1
P055.25 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Massiv røkkvarts
Antall registrerte mineralanalyer = 1
055,GK Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Kremfarget K-feltspat
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,GK2 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Brunlig rosa forvitret plagioklas
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,GP Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Matriks av intimt sammenv. plag. og kvarts
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,01 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Blek rosa K-feltspat fra tippen av bruddet
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,05 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Rosa K-feltsp. med et par tynne røkkv. striper
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,08 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Ren blek rosa K-feltspat
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,10 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Plag. sammenv. med røkkvarts-biotitt aggregat
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,11 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Ren blek rosa K-feltspat
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,13 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Intimt sammenv. plag. og kvarts med litt biotitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,14 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Rosa K-feltspat sammenv. med litt kv. og bio.
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,16 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Ren plagioklas
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,17 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Ren rosa K-feltspat
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,19 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Rosa K-feltspat sammenv. med en del kvarts
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,21 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Rosa K-feltspat med ørlite kvarts
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,23 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Plag. sammenv. med kv. Rosa forv.flekker
Antall registrerte oksydanalyser = 1
055,24 Håndstykke
Prøvetaker :Peter Ihlen/...Lager :Løkken
Kommentar :Rosa K-feltspat med grovk. grafisk kvarts
Antall registrerte mineralanalyer = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 928 - 317 Bjortjern

Mineralanalyser

( Alle verdier er i ppm. Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Mineral Li Be Na
P055.06 Håndstykke Kvarts 8.466 .157
P055.09 Håndstykke Kvarts 6.971 .036
P055.22 Håndstykke Kvarts 16.989 .112
P055.25 Håndstykke Kvarts 17.905 .061
055,24 Håndstykke Kalifeltspat 8123.145
------------------
Prøvenr. Mg Al Si P K Ca Ti Mn Fe
P055.06 60.946 15.954 -5.300 6.659 2.859 -2.600
P055.09 22.819 39.024 -5.300 3.969 -.120 -2.600
P055.22 26.705 15.184 -5.300 10.138 -.120 -2.600
P055.25 32.565 7.086 3.511 9.252 -.120 -2.600
055,24 96.479 53868.094 306714.045 55617.814 488.440 11.993 139.870
------------------
Prøvenr. Ge
P055.06 1.038
P055.09 .109
P055.22 .796
P055.25 .715
055,24

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MgO CaO Na2O
055,GK Håndstykke 65.90 18.30 0.00 0.04 0.01 0.07 2.08
055,GK2 Håndstykke 66.30 21.70 0.00 0.06 0.02 3.08 9.07
055,GP Håndstykke 79.40 14.10 0.00 0.09 0.02 1.84 5.55
055,01 Håndstykke 73.90 14.70 0.00 0.07 0.02 0.08 1.68
055,05 Håndstykke 65.40 18.20 0.00 0.04 0.01 0.06 2.22
055,08 Håndstykke 64.80 18.50 0.00 0.05 0.01 0.20 2.13
055,10 Håndstykke 68.50 20.50 0.00 0.09 0.06 4.32 6.97
055,11 Håndstykke 65.30 18.40 0.00 0.03 0.01 0.13 2.07
055,13 Håndstykke 70.40 19.20 0.01 0.09 0.04 2.69 7.97
055,14 Håndstykke 68.50 17.30 0.00 0.07 0.03 0.25 3.20
055,16 Håndstykke 70.00 19.40 0.00 0.17 0.03 2.48 8.18
055,17 Håndstykke 65.30 18.20 0.00 0.06 0.03 0.05 1.83
055,19 Håndstykke 70.60 15.90 0.00 0.06 0.03 0.07 1.71
055,21 Håndstykke 65.60 18.30 0.00 0.07 0.02 0.09 2.24
055,23 Håndstykke 67.40 20.90 0.00 0.10 0.04 2.82 8.72
055,24 Håndstykke 65.60 18.30 0.00 0.04 0.02 0.06 2.19
------------------
Prøvenr. K2O Sum
055,GK 13.43 100.00
055,GK2 0.60 101.00
055,GP 0.58 102.00
055,01 10.16 101.00
055,05 13.19 99.00
055,08 13.16 99.00
055,10 0.38 101.00
055,11 13.54 99.00
055,13 0.48 101.00
055,14 10.11 99.00
055,16 0.59 101.00
055,17 13.84 99.00
055,19 11.38 100.00
055,21 13.12 99.00
055,23 0.61 101.00
055,24 13.40 100.00


Faktaarket ble generert 07.04.2020

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2020 Norges geologiske undersøkelse