English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1551 - 301 Visnes
(Object Id: 1551,301,00,00)
(Sist oppdatert: 10.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal (15) Kommune: Eide (1551)
Kart 1:50000: Eide (1320-4) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 418103 m. Nord: 6980535 m.
Lengdegrad: 7.3860520 Breddegrad: 62.9454220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Internasjonal betydning (reg. 17.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 40000 tusen tonn
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: 600 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 25.01.2001
Fyllstoff 25.01.2001
Metallurgisk 25.01.2001
Pigment 25.01.2001
Sement 25.01.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1904 Regulær drift Selskap/Institusjon:Visnes Kalk A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Blåhø-Surnadekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Diopsid Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Geologi: Forekomsten tilhører et kalkspatmarmordrag som strekker seg fra Talstad (Langevatn) i vest (Fræna kommune) til Kornstadfjorden i øst. Forekomsten ligger ca. 800 meter fra sjøen. Og er omgitt av eklogitt. Kropper av eklogitt opptrer også inne i forekomsten og skaper problemer for driften. Høyeste punktet på forekomsten er 341.2 meter over havet. Høsten 1952 og våren 1953 ble det diamantboret ca. 770 m i forekomsten. Gjennomsnittsanalyse av diamantborkjernematerialet viste 94.84 % CaCO3 og et MgO - innhold på ca. 0.7 %. Forekomsten består av en hvit til blek grå kalkspatmarmor, massiv og i partier meget grovkornet. På kontakten mot de mange eklogittkroppene er kalkspatmarmoren kontaktomvandlet med utvikling av skarnmineraler. Den blek grå fargen skyldes i hovedsak et varierende innhold av finfordelt grafitt.
Historikk
Historikk: Iver R. Eide startet uttak av marmor fra Visnes til blokkproduksjon i 1904. Blokkstein herfra finnes i flere bygg rundt om i landet blant annet i Ålesund kirke, Rønneberggården i Ålesund og Bondeheimen i Trondheim. Det var også i en kortere periode produksjon av brentkalk på Visnes. I dag er 4. og 5. generasjon i arbeid ved bedriften. I 1932 startet bedriften med foredling av avfallet fra blokksteinsproduksjonen til basisstoff for mosaikkstøp. Siden 1952 er driften konsentrert om knusing og sikting av marmorprodukter til forskjellige formål. Dette er for eksempel frilegging av fasader, råstoff til glass, papirindustrien, jordbrukskalk, vassdragskalk, drikkevassfilter og blåsesand. Marmor fra Visnes er brukt til sandblåsing av Notre Dame i Paris. Tidligere ble det blant annet levert kalk til karbidindustrien og til blekeprosessen av papirmasse. I 1972 bygde bedriften et korningsanlegg. På slutten av 70-årene hadde Norcem planer om kjøp av stein fra Visnes. I den forbindelse ble det bygget sjakt med knuser og transportband i fjellet. I 80-årene begynte bedriften å levere kalkstein til Hustad marmor A/S i Elnesvågen som produserer bestrykningsmasse til papirindustrien.
Beliggenhet
Beliggenhet: Forekomsten ligger oppe i Blåberget-Heilhoien ute på Visnes, Eide kommune. Bruddet ligger oppover en bratt fjellside som går opp til 250 m over havet. Avstanden fra bruddområdet og frem til tettstedet Eide er ca. 7 km (rv.64). Avstanden fra bruddområdet og ned til utskipningen i Ramsvika ved Kornstadfjorden er ca. 2 km. I Ramsvika er det et moderne siloanlegg og kai.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Not spesified"
Foto nr. 2 viser "Not spesified"
Foto nr. 3 viser "Not spesified"
Foto nr. 4 viser "Not spesified"
Foto nr. 5 viser "Not spesified"
Foto nr. 6 viser "Not spesified"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1985
Visnes kalksteinsfelt
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.005;10 sider

Hernes, Ivar , 1950
Moldefeltets marmorforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7982;21 sider
Abstrakt:
Denne rapporten består egentlig av to rapporter, en med tekst og en med bilder og kart. Alle kjente forekomster beskrives med geologi og struktur i detaljer, og det foretaes også en økonomisk vurdering av hver forekomst. Forekomstene er: Talstadhesten, Tverrfjellene, Visnes, Talstad, Hustad bruk nedre, Hustad bruk øvre, Trollkyrkja, Hødal, Brandsæterbotn, Nås, Langnes, Blåberg, Heilhojen, Ramsvik. Analyser fra noen av forekomstene viser > 96.5% CaCO3 og < 3% MgCO3.

Reksten, Kari , 1985
En petrologisk studie av Eide-området, Romsdalshalvøya.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Hernes, Ivar , 1951
En undersøkelse av Moldehalvøyas eklogitforekomster og marmorforekomster.
;UiO Geografisk inst.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
MR0008.01 Fastfjell
Prøvetaker: Visnes Kalk A/S
Kommentar: Gjennomsnittsprøve fra Produksjonen.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1551 - 301 Visnes

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
MR0008.01 Fastfjell 55.10% .44% 2.01% 97.25% .74%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
MR0008.01 Fastfjell 0.14 0.04 0.01 0.01 0.00 0.61 55.20
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
MR0008.01 0.10 0.01 0.01 43.40 100.00


Faktaarket ble generert 27.09.2020

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2020 Norges geologiske undersøkelse