NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: INTERN
Forfatter(e): Gundersen, Pål; Aagaard, Per; French, Helen Kristine; Tuttle, Kevin John
Tittel: Referat fra seminar på Ås 18. november 2015: Hydrogeologiens framtid
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Intern rapport
Serienummer: 2016.001
Sidetall: 59
Årstall: 2016
Emneord: HYDROGEOLOGI; GRUNNVANN; FORSKNING; UNDERVISNING
Sammendrag: I perioden mars 2015 til april 2016 gjenomgikk det norske hydrogeologimiljøet sitt eget fagfelts status og muligheter for samarbeid og utvikling. Tema som brukerbehov, forskningsbehov, finansieringsmuligheter, undervisning og data/informasjonstilgang ble diskutert. Prosjektet var delvis finansiert av NFR og ble sluttrapportert i april i NGU-rapport 2016.008.
Vis hele dokumentet