NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: RAPPORT
Forfatter(e): Gundersen, Pål; Aagaard, Per; French, Helen Kristine; Tuttle, Kevin John; Sæther, Ola Magne; De Beer, Hans
Tittel: Hydrogeologisk Forskning og Undervisning 2015-2020. Sluttrapport
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: NGU-rapport
Serienummer: 2016.008
Sidetall: 41
Årstall: 2016
Emneord: HYDROGEOLOGI; GRUNNVANN; FORSKNING; UNDERVISNING; DATABASE
Sammendrag: Åtte samarbeidende institusjoner har gjennomgått status og utfordringer for det norkse hydrogeologifaget under prosjektet "Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020". Det har vært delfinansiert av Forskningsrådet som oppfølging av evalueringen av norsk geofaglig forskning fra 2011.
Vis hele dokumentet