Database for geologiske enheter

Rödingsfjälldekkekomplekset
Enhetskategori : Tektonostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Rödingsfjäll Enhetstype : dekkekompleks Status : Formell
Norsk skrivemåte : Rödingsfjälldekkekomplekset
Engelsk skrivemåte : Rödingsfjället Nappe Complex
Andre navn : Rødingfjell Nappe, Rødingfjellet Nappe Complex, Rødingfjäll Nappe, Rødingsfjäll Nappe Complex, Rødingsfjallet nappe Complex, Rødingsfjell Complex, Rødingsfjell Nappe, Rødingsfjell Nappe Complex, Rødingsfjelldekkekomplekset, Rødingsfjelldekket, Rødingsfjellet Nappe, Rødingsfjellet Nappe Complex, Rødingfjell Nappe, Rödingfjell Nappe, Rödingfjell Nappe Complex, Rödingfjäll Nappe, Rödingfjället Nappe Complex, Rödingsfjelldekkekomplekset, Rödingsfjellet Nappe Complex, Rödingsfjäll Nappe, Rödingsfjäll Nappe Complex, Rödingsfjäll-Decke, Rödingsfjället Nappe, Rödingsfjället Nappe Complex

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Gustavson, M.; Gjelle, S.T. 1992: Mo i Rana. Berggrunnskart Mo i Rana M 1:250 000; trykt i farger

Første bruk av enhetsnavnet.
Kulling, O. 1947: Aktuella fjällfrågor,GFF 69/4, 139

Enhetens tidligere navn.
Gustavson, Magne 1978: Geochemistry of the Skålvær greenstone, and a geotectonic model for the Caledonides of Helgeland, north Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 58 (3), 161-174

Eide, Elizabeth A.; Osmundsen, Per Terje; Meyer, Gurli B.; Kendrick, Mark A.; Corfu, Fernando 2002: The Nesna Shear Zone, north-central Norway: an 40Ar/39Ar record of Early Devonian - Ealy Carboniferous ductile extension and unroofing,Norsk geologisk tidsskrift 82 (4), 317-339

Barnes, Calvin G. ; Reid, Kristin ; Frost, Carol D. ; Barnes, Melanie A. ; Allen, Charlotte M. ; Yoshinobu, Aaron S. 2011: Ordovician and Silurian magmatism in the Upper Nappe, Uppermost Allochthon, Helgeland Nappe Complex, north-central Norway,Norwegian journal of geology 91 (3), 121-136

Nicholson, Robin; Rutland, R.W.R. 1969: A section across the Norwegian Caledonides; Bodø to Sulitjelma.,NGU 260, 1-86

Ramberg, Ivar B. 1967: Kongsfjell-områdets geologi, en petrografisk og strukturell undersøkelse i Helgeland, Nord-Norge.,NGU 240, 1-152 + k

Tørudbakken, B.O.; Mickelson, M. 1986: A Rb-Sr age study from the Mosjøen unit, Helgeland Nappe Complex, and its bearing on the timing of tectonometamorphic events within the Uppermost Allochthon, Central Scandinavian Caledonides, Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 66 (4), 263-270

Johnsen, S.O. 1983: Svartisen. Berggrunnskart; Svartisen; 19282; 1:50 000; sort/hvitt;

Ramberg, Ivar B. 1965: Struktur-undersøkelser i Rødingsfjell-dekket N for Røssvatn. Abstract.,Norsk geologisk tidsskrift; Det VI. Nordiske Geologiske Vintermøte i Trondheim (Januar 1964) 45 (1), 154-155

Ramberg, Ivar B. 1981: The Brakfjellet tectonic lens: evidence of pinch-and-swell in the Caledonides of Nordland, north central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (1), 87-91

Gjelle, Svein; Mickelson, Marit; Theisen, Fredrik J. 1996: Fustvatnet. Berggrunnskart; Fustvatnet; 19264; 1:50 000; trykt i farger

Gustavson, M. 1978: Caledonides of north-central Norway,Geological Survey of Canada paper; Caledonian-Appalachian Orogen of the North Atlantic Region; IGC 78-13, 25-30

Roberts, D.; Sturt, B. A. 1980: Caledonian deformation in Norway,Journal 137, 241-250

Gustavson, Magne 1975: The low-grade rocks of the Skålvær area, S. Helgeland, and their relationship to high-grade rocks of the Helgeland Nappe Complex.,NGU 322, 13-33 + k

Nordgulen, Øystein; Sundvoll, Bjørn 1992: Strontium isotope composition of the Bindal Batholith, Central Norwegian Caledonides,NGU Bulletin 423, 19-39

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. 2004: Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000

Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn O.; Ramberg, Ivar B. 1982: Resetting of a Rb-Sr total rock system in Rödingsfjället Nappe Complex, Nordland, North Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 62 (3), 219-224

Bryhni, I.; Brastad, K. 1980: Caledonian regional metamorphism in Norway.,Journal 137, 251-259

Skoglund, Rannveig Øvrevik; Lauritzen, Stein-Erik 2010: Morphology and speleogenesis of Okshola, Fauske, northern Norway: example of a multi-stage network cave in a glacial landscape,Norwegian journal of geology 90 (3), 123-139

Schulze, Otto Dietger 1976: Zur Geologie und Tektonik des Akersvatn Gebietes, Rana, Nordland.,NGU 327, 67-76

Gee, D.G. 1980: Basement-cover relationships in the central Scandinavian Caledonides.,Förhandlingar 102 (4), 455-474

Barnes, Calvin G.; Prestvik, Tore; Nordgulen, Øystein; Barnes, Melanie A. 1992: Geology of three dioritic plutons in Velfjord, Nordland.,NGU Bulletin 423, 41-54

Strand, Trygve 1960: The pre-Devonian rocks and structures in the region of Caledonian deformation.,NGU 208, 170-284

Heldal, Tom 2001: Ordovician stratigraphy in the western Helgeland Nappe Complex in the Brønnøysund area, North-central Norway.,NGU Bulletin 438, 47-61

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Sverige
1 : 250000 kartblad : Mosjøen; Mo i Rana; Saltdal; Bodø; Sulitjelma

Lokaliteter
Stedsnavn på kart : Rödingsfjãllet, øst for NØ-enden av Røssvatnet

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Midt-Norge nord Avgrensning : Området nord for Grong - Oldenkulminasjonen til og med Tysfjordgranitten.
Tektonisk hovedinnd.: Øverste dekkeserie
Tektonisk enhet : Rödingsfjälldekkekomplekset

Beskrivelse
Litologisk kode : Heterogen/usikker, usikker opprinnelse
Metamorfose : kaledonsk, regional, middelsgrad Tykkelse : flere km
Hovedlitologi : Glimmergneiser/-skifer, kalksilikatskifer, marmorer
Beskrivelse : Enheten består i hovedsak av omdannede sedimentære bergarter der glimmergneiser/-skifre og marmorer dekker betydelige arealer. I tillegg opptrer amfibolitter, masse granitter, tonalitter og gabbroer. Enheten inneholder mange malmførende litologier, både jernmalmer og kismalmer. Sterk deformasjon i bunnen av dekkekomplekset.

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : Tidligpaleozoikum
Hva slags alder : Skyvealder

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Helgelandsdekkekompleks
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Seve - Kölidekkekompleks
Naboforhold : Underliggende enhet av annen rang/kategori Bjorådekke
querystr:

Annen litteratur der Rödingsfjälldekkekomplekset er omtalt
Holtedahl, Olaf 1960: Stratigraphy of the Sparagmite Group, including "the sandstone divisi- ons of Finnmark".,NGU 208, 111-127

Vokes, Frank M. 1963: Geological studies of the Caledonian pyritic zinc-lead orebody at Bleikvassli, Nordland, Norway.,NGU 222, 1-126

Oftedahl, Christoffer 1966: Note on the main Caledonian thrusting in Northern Scandinavia.,Norsk geologisk tidsskrift 46 (2), 237-244

Roberts, David 1967: Structural observations from the Kopperå-Riksgrense area and discussi- on of the tectonics of Stjørdalen and the N.E. Trondheim region.,NGU 245, 64-122

Wolff, Fredrik Chr. 1967: Geology of the Meråker area as a key to the eastern part of the Trondheim region.,NGU 245, 123-146 +

Ramberg, Ivar B. 1969: Lepidocrocite at Røssvatn, North Norway,Norsk geologisk tidsskrift 49 (3), 251-256

Henley, K.J. 1970: The structural and metamorphic history of the Sulitjelma Region, Norway, with special reference to the nappe hypothesis.,Norsk geologisk tidsskrift 50 (2), 97-136

Olesen, Niels Ø. 1971: The relative chronology of fold phases, metamorphism, and thrust movements in the Caledonides of Troms, North Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 51 (4), 355-377

Strand, T. & Kulling, O. 1972: Part I The Norwegian Caledonides, Scandinavian caledonides, red. de Sitter, Wiley - Interscience

Gjelle, S. 1978: BJØLLÅDAL, berggrunnsgeologisk kart 2028 II - 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 2028 2 Bjøllådal

Gjelle, Svein 1978: Geology and structure of the Bjøllånes area, Rana, Nordland.,NGU 343, 1-37 + ka

Gee, D. G. 1978: The Swedish Caledonides - A short synthesis, Geological survey of Canada Paper 78-13 63-72

Gjelle, S. 1980: BEIARDALEN, berggrunnsgeologisk kart 2028 I - M. 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 2028 1 Berggrunnskart Beiardal

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Gustavson, M. 1981: 1:250 000, Berggrunnskart Mosjøen

Cribb, Stephen John 1981: Rb-Sr geochronological evidence suggesting a reinterpretation of part of the north Norwegian Caledonides.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (2), 97-110

Johnsen, S. O. 1983: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Svartisen 1928 2

Roberts, David; Nissen, August L.; Reinsbakken, Arne 1983: Progressive mylonitization along the Western margin of the Bindal Massif: a preliminary note.,NGU 389, 27-36

Gjelle, S. 1985: 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 2128 3 Berggrunnskart Lønsdal 2128 3

Tørudbakken, B.O. 1985: Ages of metamorphic and deformational events in the Beiarn Nappe Complex, Nordland, Norway.,NGU Bulletin 399, 27-39

Stephens, M. B.; Gustavson, M.; Ramberg, I. B.; Zachrisson, E. 1985: The Caledonides of central-north Scandinavia - a tectonostratigraphic overview.,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas., 135-162

Stephens, M. B.; Furnes, H.; Robins, B.; Sturt, B. A. 1985: Igneous activity within the Scandinavian Caledonides., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 2, pp 623-656

Bryhni, I.; Andreasson, P.-G. 1985: Metamorphism in the Scandinavian Caledonides,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas. Edited by D.G. Gee and B.A. Sturt, 763-781

Mørk, M. B. E. 1985: Geology and metamorphism of the Krutfjellet mega-lens, Nordland, Norway., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 2, pp 903-917

Stephens, M. B.; Gee, D. G. 1985: A tectonic model for the evolution of the eugeoclinal terranes in the central Scandinavian Caledonides., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 2, pp 953-978

Kollung, S.; Gjelle, S. 1986: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Junkerdal 2128 4

Gjelle, S. 1986: 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, Berggrunnskart Virvatnet 2127 4

Dallmann, Winfried K. 1986: Polyphase deformation in the Hattfjelldal Nappe, internal zone of the Scandinavian Caledonides, North-Central Norway,Norsk geologisk tidsskrift 66 (2), 163-182

Brattli, B.; Tørudbakken, B. 1987: Beskrivelse til berggrunnsgeologisk kart 2028 IV M 1:50 000. NGU Skrifter. vol.81, 2028 4 Arstadal

Gjelle, S. 1988: Geologisk kart over Norge, berggrunnskart SALTDAL, M 1:250 000, Norges geologiske undersøkelse, Berggrunnskart Saltdal

Solli, A; Farrow, C. M.; Gjelle, S. 1988: Berggrunnskart Misvær 2029 2 M 1:50 000, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, sort/hvit, Misvær 2029 2

Søvegjarto, U., Marker, M., Graversen, O., Gjelle, S. 1988: Berggrunnskart Mo i Rana 1927 1 - M. 1:50 000, NGU, 1927 I Mo i Rana

Gustavson, Magne 1988: Beskrivelse til berggrunnsgeologisk kart M 1:125 000. NGU Skrifter Vol. 87, Mosjøen

Lindqvist, Jan-Erik 1988: Tectonic implications of U-, Mo- and V-enriched graphitic phyllites in the Høgtuva and Nasafjäll Windows, Scandinavian Caledonides.,Norsk geologisk tidsskrift 68 (3), 187-199

Kollung, S. 1989:, Sulitjelmafeltet. Berggrunnskart 1:100 000 med beskrivelse (NGU Skrifter 93).

Gustavson, M.; Solli, A. 1989: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Gildeskål 1929 2

Søvegjarto, U.; Marker, M.; Gjelle, S. 1989: 1:50 000, Berggrunnskart Storforshei 2027 4

Gjelle, S. 1989: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Sandnessjøen 1827 3

Kollung, Sigbjørn 1989: Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.,Skrifter 93, 1 - 47

Gustavson, M. m.fl. 1990: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Korgen 1927 2

Gustavson, M.; Skauli, H. 1991: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Meløy 1928 4

Gjelle, S., Søvegjarto, U. & Tveiten, B. 1991: Berggrunnskart DUNDERLANDSDALEN 2027 I, 1:50 000, foreløpig utgave, Norges geologiske undersøkelse, 2027 1 Berggrunnskart Dunderlandsdalen

Gustavson, M.; Gjelle, S. T. 1991: Geologisk kart over Norge. Berggrunnskart MO I RANA, M 1: 250 000, NGU

Gjelle, S.; Nissen, A.; Søvegjarto, U. 1992: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Nesna 1827 2

Solli, A.; Farrow, C.M.; Gjelle, S.; 1992: MISVÆR 2029 II. Berggrunnskart, M 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 2029 II Misvær

Birkeland, Anne; Bjørlykke, Arne 1993: Pb isotopic constraints on the origin of the Husvika Zn-Pb deposit in Nordland, north-central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 73 (1), 43-54

Nordgulen, Ø.; Bickeford, M.E.; Nissen, A.L.; Wortman, G.L. 1993: U-Pb zircon ages from the Bindal Batholith, and the tectonic history of the Helgeland Nappe Complex, Scandinavian Caledonides.,Journal 150, 771-783

James, D. Wyn; Mitchell, John G.; Ineson, Richard; Nordgulen, Øystein 1993: Geology and K/Ar chronology of the Målvika scheelite skarns, Central Norwegian Caledonides.,NGU Bulletin 424, 65-74

Gjelle, Svein T. 1995: SANDNESSJØEN berggrunnskart 1827 III, 1:50 000, NGU, 1827 3 Sandnessjøen

Gustavson, M.; Blystad, P. 1995:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Bodø

Mjelde, Rolf; Sellevoll, Markvard A. 1996: S-wave structure of the Lofoten Margin, N.Norway, from wide- angle seismic data: a review,Norsk geologisk tidsskrift 76 (4), 231-244

Brattli, Bjørge 1996: Structures and metamorphism at Brygfjell-Simafjell within the Rødingsfjellet Nappe Complex, Nordland, Norway,NGU Bulletin 431, 19-32

Gjelle, S. T.; Mickelson, M.; Theisen, F. J. 1996: FUSTVATNET berggrunnskart 1926 IV, 1: 50 000, NGU, 1926 4 Fustvatnet

Gustavson, Magne 1996:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Sulitjelma

Bjerkgård, Terje; Larsen, Rune B.; Marker, Mogens 1997: Regional setting of the Bleikvassli Zn-Pb deposit in Nordland,Norway,NGU Bulletin 433, 34-35

Gustavson, M.; Bjerkgård, T.; Gjelle, S. T.; Larsen, R.; Marker, M. 1998:, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, 2027 3 Storakersvatnet

Øvereng, Odd 2000: Granåsen, a dolomite-brucite deposit with potential for industrial development.,NGU Bulletin 436, 75-84

Karlsen, Tor Arne ; Rian, Edvin ; Olesen, Odleiv 2000: Overwiew of talc resources in the Altermark talc province, northern Norway, and possible uses of the talc ore,NGU Bulletin 436, 93-102

Melezhik, Victor A.; Heldal, Tom; Roberts, David; Gorokhov, Igor M.; Fallick, Anthony E. 2000: Depositional environment and apparent age of the Fauske carbonate conglomerate, North Norwegian Caledonides.,NGU Bulletin 436, 147-168

Roberts, David; Heldal, Tom; Melezhik, Victor 2001: Tectonic structural features of the Fauske conglomerates in the Løvgavlen quarry, Nordland, Norwegian Caldedonides, and regional implications,Norsk geologisk tidsskrift 81 (4), 245-256

Olsen, Lars 2002: Mid and Late Weichselian, ice-sheet fluctuations northwest of the Svartisen glacier, Nordland, northern Norway.,NGU Bulletin 440, 39-52

Olesen, Odleiv; Lundin, Erik; Nordgulen, Øystein; Osmundsen, Per Terje; Skilbrei, Jan Reidar; Smethurst, Mark A.; Solli, Arne; Bugge, Tom; Fichler, Christine 2002: Bridging the gap between the onshore and offshore geology in Nordland, northern Norway,Norsk geologisk tidsskrift 82 (4), 243-262

Nordgulen, Øystein; Braathen, Alvar; Corfu, Fernando; Osmundsen, Per Terje; Husmo, Tore 2002: Polyhase kinematics and geochronology of the late-Caledonian Kollstraumen detachtment, north.central Norway,Norsk geologisk tidsskrift 82 (4), 299-316

Gjelle, S. T.; Marker, M.; Solli, A.; Gustavson, M. 2003: Berggrunnskart 1926-1 RØSSVATNET, 1: 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1926 1 Røssvatnet

Gustavson, M.; Skauli, H. 2003: Berggrunnskart 1928-4 MELØY, 1 : 50 000, Norges geologiske undersøkelser, 1928 4 Meløy

Gustavson, M.; Solli. A. 2003: Berggrunnskart 1929-2 GILDESKÅL, 1: 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1929 2 Gildeskål

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D. G. 2004: Berggrunnskart 2129-4 FAUSKE, 1: 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 2129 4 Fauske

Gjelle, Svein ; Søvegjarto, Ulrik 2002: Ranas fjell og gruver. En beskrivelse av berggrunnen på kartbladene Mo i Rana og Storforshei.,Gråsteinen 9, 62 s. + 2

Tucker, Robert D.; Robinson, Peter; Solli, Arne; Gee, David G.; Thorsnes, Terje; Krogh, Thomas E.; Nordgulen, Øystein; Bickford, M. E. 2004: Thrusting and Extension in the Scandian Hinterland, Norway: New U-Pb Ages and Tectonostratigraphic Evidence., American Journal of Science, pp 477-527

Barnes, C. G.; Frost, C. D.; Yoshinobu, A. S.; McArthur, K.; Barnes, M. A.; Allen, C. M.; Nordgulen, Ø.; Prestvik, T. 2007: Timing of sedimentation, metamorphism, and plutonism in the Helgeland Nappe Complex, north-central Norwegian Caledonides, Geosphere, December, v.3 no.6 pp 683 - 703

Roberts, David; Nordgulen, Øystein; Melezhic, Victor 2007: The Uppermost Allochton in the Scandinavian Caledonides: From a Laurentian ancestry through Taconian orogeny to Scandian crustal growth on Baltica., I Hatcher Jr., R.D.; Carlson, M.P.; McBride, J.H.; Martinez Catalan, J.R., (redaktører), 4-D Framework of Continental Crust, Geological Society of America Memoir 200, 357-377

Roberts, David; Nordgrulen, Øystein; Melezhik, Victor 2007: The Uppermost Allochthon in the Scandinavian Caledonies: From a Laurentian ancestry through Taconian orogeny to Scandian crustal growth on Baltica., 4-D Framework of Continental Crust, ed. Hatcher et al., Geol. Soc. of America Memoir, pp. 357-77.

Skoglund, Rannveig Øvrevik & Lauritzen Stein-Erik 2010: Morphology and speleogenesis of Okshola, Fauske, northern Norway: example of a multi-stage network cave in a glacial landscape., Norsk Geologisk Tidsskrift / Norwegian Journal of geology, Vol. 90, pp. 123-139.

Barnes, Calvin G.; Reid, K.; Frost, C.D.; Barnes, M.A.; Allen, C.M.; Yoshinobu, Aa.S. 2011: Ordovician and Silurian magmatism in the Upper Nappe, Uppermost Allochthon, Helgeland Nappe Complex, north-central Norway, Norwegian Journal of Geology, vol. 91, pp 121-136.

Agyei-Dwarko, N. Y., Augland, L. E., Andresen, A. 2012: The Heggmovatn supracrustals, north Norway; a late Mesoproterozoic to early Neoproterozoic (1050-930 Ma) terrane of Laurentian origin in the Scandinavian Caledonides, Precambrian Research, August, 2012, Vol. 212-213, pp. 245-262.

Marker, M., Bjerkgård, T., Slagstad, T., Solli, A. 2012: Berggrunnsgeologisk kart Storakersvatnet 2027-3, M 1:50 000, Norges Geologiske Undersøkelse, 2027-3 Storakersvatnet

Qvale, H., Qvale, G., Gjelle, S. 2012: Berggrunnsgeologisk kart Sjona 1927-4, M 1:50 000, Norges Geologiske Undersøkelse, 1927-4 Sjona

Skoglund, R. Ø., Lauritzen, S. -E. 2013: Characterisation of a post-glacial invasion aquifer: the Grønli–Seter karst system, northern Norway, Norwegian Journal of Geology, Vol 93, pp 61–73

Melezhik, V. A., Roberts, D., Gjelle, S., Solli, A., Fallick, A. E., Kuznetsov, A. B., Gorokhov, I. M. 2013: Isotope chemostratigraphy of high-grade marbles in the Rognan area, North-Central Norwegian Caledonides: a new geological map, and tectonostratigraphic and palaeogeographic implications, Norwegian Journal of Geology, Vol 93, pp. 107–139


Denne utskriften ble generert 21.03.2019
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2019 Norges geologiske undersøkelse