Database for geologiske enheter

Raipasovergruppen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Raipas Enhetstype : overgruppe Status : Formell
Norsk skrivemåte : Raipasovergruppen
Engelsk skrivemåte : Raipas Supergroup
Andre navn : Raipas System, Raipas Systemet, Raipas suite, Raipas Group, Raipas formation, Raipas-formasjonen, Raipas complex

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Pharaoh, Tim C.; Ramsey, Donald; Jansen, Øystein 1983: Stratigraphy and structure of the northern part of the Repparfjord - Komagfjord window, Finnmark, Northern Norway.,NGU 377, 1-45

Første bruk av enhetsnavnet.
Dahll, T. 1867: Om Finnmarkens geologi

Enhetens tidligere navn.
Reitan, Paul H. 1963: The geology of the Komagfjord tectonic window of the Raipas suite, Finnmark, Norway.,NGU 221, 1-71 + kar

Reitan, Paul H. 1960: Precambrian of northern Norway. Windows in the caledonides in the Ofoten district, Troms and Finnmark.,NGU 208, 67-72

Dahll, T. 1867: Om Finnmarkens geologi

Holtedahl, Olaf 1953: Norges Geologi.,NGU 164, 2 b. + 2

Roberts, David; Fareth, Eigill 1974: Correlation of autochthonous stratigraphical sequences in the Alta-Repparfjord region, West Finnmark.,Norsk geologisk tidsskrift 54 (1), 123-129

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Raipasvindu Raipasvinduet Raipas window Uformel
Raipasterrassen Raipasterrassen the Raipas Terrace
Raipastrinn Raipastrinnet Raipas substage
Raipas - Lampemorenen Raipas - Lampemorenen Raipas - Lampe Moraine

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Nordreisa; Hammerfest; Honningsvåg

Lokaliteter
Stedsnavn på kart : Lille-Raipas ; Kommune : Alta (2012) ; Fylke : Finnmark (20)
Punktmarkering : UTM-Zone 34 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 590000 m..... Y-koord: 7761000 m.
Grader min.sek. Ø : 23 21 5 .....Grader min.sek. N : 69 56 26 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Nord-Norge nord Avgrensning : Midtre og undre dekkeserie grensende i vest mot Nord-Norge vest og østover til og med Varangerhalvøya.
Tektonisk hovedinnd.: Nær stedegen
Tektonisk enhet : Svekofenniske bergarter

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : svekofennisk, regional, lavgrad
Hovedlitologi : Metabasalt , sandstein, konglomerat
Beskrivelse : Overordnet betegnelse på overflatebergartene i Alta - Kvenangenvinduet og Repparfjord - Komagfjordvinduet foreslått av Pharaoh et al. (1983). I Repparfjord - Komagfjordvinduet er Raipasovergruppen sammensatt av Porsagruppen (øverst), Nussir-gruppen, Saltvassgruppen og Holmvassgruppen (nederst)

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : Tidligproterozoikum
Hva slags alder : Avsetning
Litteraturreferanse : Solli, A.; Nordgulen, Ø. 2008: Bedrock map of Norway and the Caledonides of Sweden and Finland - 1:2 000 000

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av annen rang/kategori Kalakdekkekompleks

Bidragsyter
Dato : 02.12.2011 Navn : Svein Gjelle
Kontaktadresse : NGU

Annen litteratur der Raipasovergruppen er omtalt
Vokes, Frank M. 1957: Some copper sulphideparageneses from the Raipas formation of Northern Norway.,NGU 200, 74-111

Crowder, Dwight F. 1959: The Precambiran schists and gneisses of Lakselv valley, northern Norway.,NGU 205, 17-40

Holtedahl, Olaf 1960: Stratigraphy of the Sparagmite Group, including "the sandstone divisi- ons of Finnmark".,NGU 208, 111-127

Reitan, Paul H. 1960: Precambrian of northern Norway. General remarks and correlations.,NGU 208, 92-96

Holtedahl, Olaf 1960: Stratigraphy of the Sparagmite Group, including "the sandstone divisi- ons of Finnmark".,NGU 208, 111-127

Strand, Trygve 1960: The pre-Devonian rocks and structures in the region of Caledonian deformation.,NGU 208, 170-284

Reitan, Paul H. 1965: Correlation of Doggeelv and Lomvann formations, Komagfjord tectonic window, Finnmark: an alternative suggestion.,NGU 234, 192-195

Brooks, M.; Chroston, P. N. 1971: Gravity surveys in North Norway., NGU,269, The Caledo. Geol.of N. Norway, Ed. D.Roberts&M.Gustavson, pp 161-164

Strand, T. & Kulling, O. 1972: Part I The Norwegian Caledonides, Scandinavian caledonides, red. de Sitter, Wiley - Interscience

Chroston, Peter Neil 1974: Geological interpretation of gravity data between Tromsø and Øksfjord (Finnmark).,NGU 312, 59-90 + k

Binns, Richard E. 1975: Stromatolites in metamorphosed dolomitic limestone on Karlsøy, Troms, northern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 55 (4), 441-446

Ramsay, Donald M.; Sturt, Brian A. 1977: A sub-caledonian unconfirmity within the Finmarkian Nappe sequence and its regional significance., NGU Publ. Nr. 334 s.107-116

Zwaan, K.B. 1977: Gargia. Berggrunnskart; Gargia; 19344; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.32

Sturt, B. A.; Pringle, I. R.; Ramsay, D. M. 1978: The Finnmarkian phase of the Caledonian Orogeny, Journal of the Geological Society Volume 135 Part 6, pp 597-610

Sturt, Brian A.; Roberts, David 1978: Caledonides of northernmost Norway (Finnmark).,Paper; Caledonian-Appalachian orogen of the North Atlantic region; Norwegian contribution no. 58; 78-13, 17-24

Bøe, Per; Gautier, André M. 1978: Precambrian primary volcanic structures in the Alta-Kvænangen tectonic window, northern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 58 (2), 113-119

Fareth, Eigill 1979: Geology of the Altenes area, Alta-Kvænangen window, North Norway.,NGU 351, 13-29 + p

Gautier, A.M.; Gulaçar, F.; Delaloye, M. 1979: K-Ar age determinations of the Alta-Kvænangen window rocks, northern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 59 (2), 155-159

Krause, Michael 1980: Some uranium mineralizations in the Raipas Suite of the Komagfjord tectonic window, Finnmark, Norway.,NGU 355, 49-52

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Siedlecka, Anna 1982: Supralittoral ponded algal stromatolites of the Late Precambrian Annisjokka Member of the Båtsfjord Formation, Varanger peninsula, North Norway.,Precambrian Research 18, 319-345

Pharaoh, T.C.; MacIntyre, R.M.; Ramsay, D.M. 1982: K-Ar age determination on the Raipas suite in the Komagfjord Window, northern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 62 (1), 51-57

Siedlecka, Anna; Iversen, Edvard; Krill, Allan 1985: Lithostratigraphy and correlation of the Archean and Early Proterozoic rocks of Finnmarksvidda and Sørvaranger district.,NGU Bulletin 403, 7-36

Krill, Allan G.; Bergh, Steffen; Lindahl, Ingvar 1985: Rb-Sr, U-Pb and Sm-Nd isotopic dates from Precambrian rocks of Finnmark.,NGU Bulletin 403, 37-54

Roberts, David 1985: The Caledonian fold belt i Finnmark,NGU Bulletin 403, 161-177

Ramsay, D. M. et al. 1985: Caledonides of northern Norway., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 163-184

Gorbatschev, R. 1985: Precambrian basement of the Scandinavian Caledonides, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 197-212

Krill, Allan G.; Bergh, Steffen; Lindahl, Ingvar 1985: Rb-Sr, U-Pb and Sm-Nd isotopic dates from Precambrian rocks of Finnmark.,NGU Bulletin 403, 37-54

Roberts, David 1985: The Caledonian fold belt i Finnmark,NGU Bulletin 403, 161-177

Bevins, R.E.; Robinson, D.; Gayer, R.A. 1986: Low-grade metamorphism and its relationship to thrust tectonics in the Caledonides of Finnmark, North Norway,NGU Bulletin 404, 33-44

Bennett, M.C.; Emblin, S.R.; Robins, B.; Yeo, W.J.A. 1986: High-temperature ultramafic complexes in the North Norwegian Caledonides: I - Regional setting and field relationships.,NGU Bulletin 405, 1-40

Townsend, C. 1987: Thrust transport direcions and thrust sheet restoration in the Caledonides of Finnmark, Journal of Structural Geology, Vol. 9, No.3, pp. 345-352

Townsend, C. 1987: Thrust transport directions and thrust sheet restoration in the Caledonides of Finnmark, North Norway, Journal of Structural Geology, Vol. 9, No. 3, 345-352

Gayer, R.A.; Hayes, S.J.; Rice, A.H.N. 1987: Restoration of the Caledonian Baltoscandian margin from balanced cross-sections: the problem of excess continental crust,Transactions of the Royal Society of Edinburgh; Earth Sciences 78, 197-217

Pratt, Allan Oliver 1989: Petrology of differential gabbro sheets in the Altenes tectonic window, North Norway.,NGU Bulletin 414, 21-35

Olesen, Odleiv; Roberts, David; Henkel, Herbert; Lile, Ole Bernt; Torsvik, Trond H. 1990: Aeromagnetic and gravimetric interpretation of regional structural features in the Caledonides of West Finnmark and North Troms, Northern Norway.,NGU Bulletin 419, 1-24

Nilsen, K. S; Nilsson, L. P. 1996:, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, 1935 4 Vargsund

Rice, A.H.N. 2001: Field evidence for thrusting of the basement rocks coring tectonic windows in the Scandinavian Caledonides; an insight from the Kunes Nappe, Finnmark, Norway,Norsk geologisk tidsskrift 81 (4), 321-328

Torske, Tore ; Bergh, Steffen G. 2004: The Caravarri Formation of the Kaukokeino Greenstone Belt, Finnmark, North Norway: a Palaeoproterozoic foreland basin succession.,NGU Bulletin 442, 5-22

Jansen, Ø.; Akselsen, J.; Roberts, D. 2012: Berggrunnsgeologisk kart HAMMERFEST, 1936 III, M 1:50 000, foreløpig utgave., NGU, 1936-3 Hammerfest


Denne utskriften ble generert 26.06.2019
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2019 Norges geologiske undersøkelse