Database for geologiske enheter

Vadsøgruppen
Enhetskategori : Klimastratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Vadsø Enhetstype : gruppe Status : Formell
Norsk skrivemåte : Vadsøgruppen
Engelsk skrivemåte : Vadsø Group
Andre navn : Klubbfjellserien (Rosendahl, 1931)

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Banks, Nigel L.; Hobday, David K.; Reading, H. G.; Taylor, P. N. 1974: Stratigraphy of the Late Precambrian "Older Sandstone Series" of the Varangerfjord area, Finnmark.,NGU 303, 1-16 + ka

Første bruk av enhetsnavnet.
Banks, Nigel L.; Hobday, David K.; Reading, H. G.; Taylor, P. N. 1974: Stratigraphy of the Late Precambrian "Older Sandstone Series" of the Varangerfjord area, Finnmark.,NGU 303, 1-16 + ka

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Vadsøtrinn Vadsøtrinnet Vadsø substage
Vadsø - Vardøtrinn Vadsø - Vardøtrinnet

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Vadsø
1 : 50000 kartblad : Vadsø (2435-3); Nesseby (2335-2); Varangerbotn (2335-3); Ekkerøy (2435-2)

Lokaliteter
Stedsnavn på kart : Vadsø ; Kommune : Vadsø (2003) ; Fylke : Finnmark (20)
Punktmarkering : UTM-Zone 35 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 604800 m..... Y-koord: 7776300 m.
Grader min.sek. Ø : 29 45 21 .....Grader min.sek. N : 70 4 20 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Nord-Norge nord Avgrensning : Midtre og undre dekkeserie grensende i vest mot Nord-Norge vest og østover til og med Varangerhalvøya.
Tektonisk hovedinnd.: Stedegen
Tektonisk enhet : Sedimentære dekkbergarter, vendisk og/eller tidligpaleozoisk

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, overflatebergart
Hovedlitologi : Sandstein, slamstein, konglomerat
Beskrivelse : Gruppen er inndelt i følgende formasjoner fra bunnen og oppover: Veidnesformasjonen, Klubbnasformasjonen, Fuglebergformasjonen, Andersbyformasjonen, Paddebyformasjonen, Golneselvformasjonen og Ekkerøyformasjonen. I hovedsak består gruppen av umetamorfe sandsteiner med innleiret silt- og leirsteiner og noen få konglomeratiske lag. Den er avsatt på krystallinsk grunnfjell, men undergrensen er blottet i Veidnesbotn hvor kontakten er mot det arkeiske Varangerkomplekset. Overgrensen mot Tanafjordgruppen er satt i bunnen av et konglomerat som danner bunnen for en lagserie med deformerte sandsteiner og konglomerater (Grønnesformasjonen).

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : Senproterozoikum (toni-kryogen)
Hva slags alder : Avsetning
Litteraturreferanse : Rice, A. H. N.; Hofmann, Ch.-Ch.; Pettersen, A. 2001: A new sedimentary succession from the southern margin of the Neoproterozoic Gaissa Basin, south Varangerfjord, North Norway; the Lattanjar'ga unit.,Norsk geologisk tidsskrift 81 (1), 41-48

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Tanafjordgruppe
Naboforhold : Overliggende enhet av annen rang/kategori Grønnesformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av annen rang/kategori Varangerkompleks

Annen litteratur der Vadsøgruppen er omtalt
Banks, Nigel L.; Røe, Signe-Line 1974: Sedimentology of the late Precambrian Golneselv Formation, Varangerfjorden, Finnmark.,NGU 303, 17-38

Hobday, David K. 1974: Interaction between fluvial and marine processes in the lower part of the late Precambrian Vadsø Group, Finnmark.,NGU 303, 39-56

Roberts, David 1975: Geochemistry of dolerite and metadolerite dykes from Varanger Peninsula, Finnmark, North Norway.,NGU 322, 55-72

Williams, D. Michael 1976: A Revised stratigraphy of the Gaissa Nappe, Finnmark.,NGU 324, 63-78

Williams, D. Michael 1976: A possible equivalent of the Laksefjord Nappe, south west of Porsangerfjorden, Finnmark, Norway,Norsk geologisk tidsskrift 56 (1), 7-13

Ramsay, Donald M.; Sturt, Brian A. 1976: The syn-metamorphic emplacement of the Magerøy Nappe,Norsk geologisk tidsskrift; IGCP International geological correlation programme; Norwegian contrib 56 (3), 291-307

Bjørlykke, K. 1978: The eastern Marginal zone of tge Caledonide orogeny in Norway, Geological survey of Canada Paper 78-13 49-55

Sturt, Brian A.; Roberts, David 1978: Caledonides of northernmost Norway (Finnmark).,Paper; Caledonian-Appalachian orogen of the North Atlantic region; Norwegian contribution no. 58; 78-13, 17-24

Johnson, Howard D. 1978: Facies distributions and lithostratigraphic correlation in the late Precambrian Ekkerøy Formation, east Finnmark, Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 58 (3), 175-190

Williams, D. Michael 1979: Structural developement of the Gaissa Nappe in the Finnmark Caldonides, North Norway.,NGU 348, 93-104

Siedlecki, S. 1980: 1:250 000, Berggrunnskart Vadsø

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Roerll, Unni Havem 1980: Foreign dissertations on Norwegian geology., NGU Publ. vol.361

Bertrand-Sarfati, Janine; Siedlecka, Anna 1980: Columnar stromatolites of the terminal Precambrian Porsanger Dolomite and Grasdalen Formation of Finnmark, north Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 60 (1), 1-27

Vidal, G. 1981: Micropaleontology and biostratigraphy of the Upper Proterozoic and Lower Cambrian sequence in East Finnmark, Northern Norway.,NGU 362, 1-53

Taylor, P.N.; Pickering, K.T. 1981: Rb-Sr isotopig age determination on the late precambrian Kongsfjord formation, and the timing of compressional deformation in the Barents sea group, East Finnmark.,NGU 367, 105-110

Follestad, Bjørn A. 1982: Ekkerøy. Beskrivelse til kvartærgeologisk kart 2435 II. M 1:50 000.,NGU; Skrifter 372; 36, 1 - 32

Siedlecka, Anna 1982: Supralittoral ponded algal stromatolites of the Late Precambrian Annisjokka Member of the Båtsfjord Formation, Varanger peninsula, North Norway.,Precambrian Research 18, 319-345

Vidal, Gonzalo; Siedlecka, Anna 1983: Planktonic, acid-resistant microfossils from Upper Proterozoic strata of the Barents Sea Region of Varanger Peninsula, East Finnmark, Northern Norway.,NGU 382, 45-79

Edwards, Marc B. 1984: Sedimentology of the Upper Proterozoic glacial record, Vestertana Group, Finnmark, North Norway.,NGU Bulletin 394, 1-76

Roberts, David 1985: The Caledonian fold belt i Finnmark,NGU Bulletin 403, 161-177

Ramsay, D. M. et al. 1985: Caledonides of northern Norway., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 163-184

Kumpulainen, R.; Nystuen, J. P. 1985: Late Proterozoic basin evolution and sedimentation in the westernmost part of Baltoscandia, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 213-232

Føyn, S. 1985: The Late Precambrian in northern Scandinavia, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 233-246

Vidal, G. 1985: Biostratigraphic correlation of the Upper Proterozoic and Lower Cambrian of the Fennoscandian Shield and the Caledonides of East Greenland and Svalbard., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 331-338

Roberts, David 1985: The Caledonian fold belt i Finnmark,NGU Bulletin 403, 161-177

Bevins, R.E.; Robinson, D.; Gayer, R.A. 1986: Low-grade metamorphism and its relationship to thrust tectonics in the Caledonides of Finnmark, North Norway,NGU Bulletin 404, 33-44

Chroston, P.N. 1986: Gravity anomalies on Varangerhalvøya, Finnmark,NGU Bulletin 404, 45-56

Townsend, C.; Rice, A.H.N.; Mackay, A. 1989: The structure and stratigraphy of the southwestern portion of the Gaissa Thurst Belt and the adjacent Kalak Nappe Complex, Finnmark, N Norway, The Caledonide Geology of Scandinavia, ed. R.A.Gayer, Graham & Trotman, London, s. 111-126

Gayer, R.A.; Rice, A.H.N. 1989: Palaeogeographic reconstruction of the pre- to sun-Iapetus rifting sediments in the Caledonides of Finnmark, N. Norway., The Caledonide Geology of Scandinavia, ed. R.A.Gayer, Graham & Trotman, London, s. 127-39

Rice, A.H.N.; Bevins, R.E.; Robinson, D.; Roberts, D. 1989: Evolution of low-grade metamorphic zones in the Caledonides of Finnmark, N Norway., The Caledonide Geology of Scandinavia, ed. R.A.Gayer, Graham & Trotman, London, s. 177-91.

Siedlecka, A. 1990: Varangerbotn. Berggrunnskart; Varangerbotn; 23353; 1:50 000; sort/hvitt;

Siedlecka, Anna; Roberts, David 1992: The bedrock geology of Varanger Peninsula, Finnmark, North Norway: an excusion guide,Special publication 5, 1-45

Rice, A.H.N. 1994: Stratigraphic overlap of the late Proterozoic Vadsø and Barents Sea Groups and correlation across the Trollfjorden - Komagelva Fault, Finnmark, North Norway,Norsk geologisk tidsskrift 74 (1), 48-57

Siedlecka, Anna 1995: Neoproterozoic sedimentation on the Rybachi and Sredni Peninsulas and Kildin Island, NW Kola, Russia,NGU Bulletin 427, 52-55

Siedlecka, Anna; Negrutsa, Vladimir Z.; Lyubtsov, Valery V. 1995: Correlation between Upper Proterozoic successions in the Tanafjorden-Varangerfjorden Region of Varanger Peninsula, northern Norway, and on Sredni Peninsula and Kildin Island in the northern coastal area of Kola Peninsula in Russia,Special publication 7, 217-232

Torsvik, Trond H.; Roberts, David; Siedlecka, Anna 1993: Palaeomagnetic data from sedimentary rocks and dolerite dykes, Kildin island, Rybachi, Sredni and Varanger peninsulas, NW Russia and NE Norway.,1st International Barents Symposium, 21-24 October 1993, Kirkenes,; Norway. (Abstracts)., upag.

Rice, Hugh; Townsend, Chris 1996: Correlation of the late Precambrian Ekkerøys Formation (Vadsø Group; E. Finnmark) and the Brennelvfjord Interbedded Member (Porsangerfjord Group; W. Finnmark), N. Norwegian Caledonides.,Norsk geologisk tidsskrift 76 (1), 55-61

Samuelsson, Joakim 1997: Biostratigraphy and palaeobiology of Early Neoproterozoic strata of the Kola Peninsula, Northwest Russia,Norsk geologisk tidsskrift 77(3), 165-192

Sochava, Andrei V.; Siedlecka, Anna 1997: Major element geochemistry of Neoproterozoic successions of Varanger Pensinsula, North Norway, and Sredni and Rybachi Peninsulas, North- west Kola, Russia: provenance patterns and basin evolution,NGU Bulletin 432, 77-93

Roberts, David; Walker, Nicholas 1997: U-Pb zircon age of a dolerite dyke from near Hamningberg,Varanger Peninsula, North Norway, and its regional significance,NGU Bulletin 432, 95-102

Roberts, David; Gorokhov, Igor M.; Siedlecka, Anna; Melnikov, Nikolai N.; Turchenko, Tatyana L.; Konstantinova, Galina V.; Kutyavin, Eduard P.; Sochava, Andrei V. 1997: Rb-Sr dating of illite fractions from Neoproterozoic shales on Varanger Peninsula, North Norway,NGU Bulletin 433, 24-25

Siedlecka, Anna; Lyubtsov, Valery V. 1997: Heavy mineral assemblages in the Neoproterozoic rocks of the Varanger Peninsula, North Norway: a pilot project,NGU Bulletin 433, 26-27

Samuelsson, Joakim 1997: Biostratigraphy and palaeobiology of Early Neoproterozoic strata of the Kola Peninsula, Northwest Russia,Norsk geologisk tidsskrift 77(3), 165-192

Siedlecka, Anna ; Roberts, David ; Olsen, Lars 1999: Geologi på Varangerhalvøy: En oversikt med ekskursjonsforslag.,Gråsteinen 3, 122

Rice, A. H. N.; Hofmann, Ch.-Ch.; Pettersen, A. 2001: A new sedimentary succession from the southern margin of the Neoproterozoic Gaissa Basin, south Varangerfjord, North Norway; the Lattanjar'ga unit.,Norsk geologisk tidsskrift 81 (1), 41-48

Rice, A.H.N.; Hofmann, Ch.-Ch. 2001: The transition from Neoproterozoic glacial to interglacial sedimentation near Hammarnes, East Finnmark, North Norway,Norsk geologisk tidsskrift 81 (4), 257-262

Guise, Philip G.; Roberts, David 2002: Devonian ages from 40 Ar/39Ar dating of plagioclase in dolerite dykes, eastern Varanger Peninsula, North Norway.,NGU Bulletin 440, 27-37

Røe, Signe-Line 2003: Neoproterozoic perpheral-basin deposits in eastern Finnmark, N. Norway: stratigraphic revision and palaeotectonic implications.,Norsk geologisk tidsskrift 83, 259-274

Laajoki, Kauko 2004: The Larajæg'gi outcrop - a large combined Neoproterozoic/Pleistocene roche moutonnee at Karlebotn, Finnmark, North Norway,Norsk geologisk tidsskrift 84 (2), 107-115

Baarli, B. Gudveig; Levine, Rebekah; Johnson, Markes E. 2006: The Late Neoproterozoic Smalfjord Formation of the Varanger Peninsula in northern Norway: a shallow fjord deposit,Norwegian journal of geology 86 (2), 133-150

Fjellanger, Jakob ; Sørbel, Leif 2007: Origin of the palaeic landforms and glacial impact on the Varanger Peninsula, northern Norway,Norwegian journal of geology 87 (1-2), s. 223-238

Fjellanger, Jakob ; Nystuen, Johan Petter 2007: Diagenesis and weathering of quartzite at the palaeic surface of the Varanger Peninsula, northern Norway,Norwegian journal of geology 87 (1-2), s. 239-251

Roberts, David 2007: Palaeocurrent data from the Kalak Nappe Complex, northern Norway: a key element in models of terrane affiliation,Norwegian journal of geology 87 (3), 319-328

Siedlecka, A., Roberts, D. 2009: Berggrunnskart TROLLFJORDEN 2336-3, M 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 2336-3 Trollfjorden

Siedlecka, A. 2010: Smalfjord. Berggrunnskart; Smalfjord; 22351; 1:50 000; Foreløpig utgave plotteversjon

Siedlecka, A 2010: Berggrunnskart TANA 2335-4, M 1:50 000., Norges Geologiske Undersøkelse, 2335-4 Tana

Roberts, D., Chand, S., Rise, L. 2011: A half-graben of inferred Late Palaeozoic age in outer Varangerfjorden, Finnmark: evidence from seismic reflection profiles and multibeam bathymetry, Norwegian Journal of Geology, Vol 91, pp. 191-200.

Roberts. D., Siedlecka, A. 2012: Provenance and sediment routing of Neoproterozoic formations on the Varanger, Nordkinn, Rybachi and Sredni peninsulas, North Norway and Northwest Russia: a review, Bulletin 452, s. 1-19

Rice, A. H. N. 2013: Restoration of the external Caledonides, Finnmark, north Norway, Special Publication - Geological Society of London, December 11, 2013, Vol. 390

Corfu, F., Andrersen, T. B., Gasser, D. 2014: The Scandinavian Caledonides: main features, conceptual advances and critical questions, Special Publication - Geological Society of London, January 09, 2014, Vol. 390


Denne utskriften ble generert 19.09.2019
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2019 Norges geologiske undersøkelse