Sand- og grusforekomst 1841.003 Finneidhaugen.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning , Morene
Oppdatert siste gang: 28.06.2011
Massetak: 1
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten er en delvis remorenisert randås. Massene består for det meste grov grus, men inneholder også en del stor blokk. Det er tidligere tatt ut masser fra forekomsten. I dag er resten av avsetningen båndlagt med bebyggelse, vei og jernbane.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Lite viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse