Sand- og grusforekomst 1841.007 Laksåa.
Fauske (1841) kommune.

Forekomsttype: Breelvavsetning , Elveavsetning
Oppdatert siste gang: 28.06.2011
Massetak: 0
Beskrivelse av forekomsten:
Forekomsten består av lave elvesletter ved utløpet av elva Laksåga i Øvrevatnet. Den ligger langt fra vei og er derfor ikke befart. Forekomsten er tolket fra flybilde og har derfor en usikker avgrensing.

*** Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Lite viktig ***

Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked. Forekomster med massettak i drift klassifiseres enten som meget viktig eller viktig på kommunalt nivå.
Mer informasjon:
© Norges geologiske undersøkelse