PUKKDATABASEN

Forekomstområde 0713 - 502
Sande (0713) kommune, Vestfold (07) fylke.
Navn på forekomstområdet: Hanekleiva
(Sist oppdatert 04.mar.2022)

Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ca. 2,5 km sørvest for Sande sentrum og består dominerende av finkornet sandstein. Bergarten er relativ homogen, har høy mekanisk kvalitet og geofysiske undersøkelser indikerer lavt innhold av radon. I området finnes også mindre mengder av magmatiske ganger, men de utgjør kun et lite volum i sandsteinen og det vurderes ikke å ha nevneverdig negativ betydning for den mekaniske kvaliteten av forekomsten. Pukkverk ble etablert i 1996 i den sørlige delen av forekomstområdet og kartlegging viser der er gode muligheter for at utvide masseuttaket mot nord. Forekomsten er godt skjermet mot innsyn, og overdekningen er liten. Det er god avstand til nærmeste bebyggelse og gunstig beliggenhet i forhold til infrastruktur.


Faktaarket ble generert 05.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse