PUKKDATABASEN

Forekomstområde 101944
Kristiansand (4204) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Ringknuten pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger inne i Kristiansand by. Fjellet er en blanding av bergartene granitt og biotittgneis. Granitten er lys rød og middels- til grovkornet med relativt hyppige innslag av store feltspatkrystaller. Biotittgneisen er mørk grå og har granittisk sammensetning, dels med biotittrike soner. Feltspat kan forekomme som større eller mindre øyer. Etter endt uttak er det planer om at arealet skal bli havneområde. Biotittgneis som representerer en mer mafisk bergart (amfibolittisk ledd) i en suprakrustalserie. Ofte med porfyroblaster av feltspat, cm-store. Bergarten ligger lagvis i granitt med fall ca. 30 grader ut mot sjøen.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse