GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102102
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Kylland
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dalfylling i et bekken avsatt med et grovt materiale av steinig grus (og sand), og et sandlag enkelte steder på toppen. Elveslette bare 0.5-1 m over grunnvannet. Under den steinige grusen er det et siltlag til ukjent dyp.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse