GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102104
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Håvårstad
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bassengfylling med masser til 2 m over elvenivå. Et lager av knuste masser fra en steintipp ligger på forekomsten.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse