GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102120
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Torsland
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Noe større terrasse i østre dalside, men lavere til vannivået. Sandinnholdet må forventes å være høyt. Noe skog i nordlig del, ellers oppdyrka. Mest aktuell for uttak er derfor nordlig del.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse