GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102122
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Smeland
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Hoveddalen er en terrasse med høyde 4-8 m over elvenivået. I sørlig del et dødisfelt med hauger og rygger (eskere). Nord for forekomst er steintippmasser (brukt til beiteland).


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse