GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102132
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyddansmoen
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav slette med ca. 2 m mektighet over elvenivå. Det er ingen åpne snitt som viser kornstørrelse, men i overflaten virker massene grove med grus og stein. Storparten av forekomsten er dekket av skog. En stor steintipp fra tunneldrift er plassert inn mot dalsiden i den nordlige delen av forekomsten.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse