GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102140
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Håvestøl
(Sist oppdatert 19.aug.1986)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av sand og er for finkornig for bruk til veiformål. Til ulike private og mindre støpearbeider kan massene benyttes. Forekomsten er for det meste oppdyrket og uttak i større målestokk synes ikke aktuelt.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse