GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102148
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Engså
(Sist oppdatert 20.aug.1986)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale som terrasser langs den nordre dalsiden, og lavere elvesletter i dalbunnen. I noen høyere nivåer er det mulig å ta ut masser. Forekomsten er kun aktuell for lokale formål; skogsbilveier, gårdsveier, fyllmasse osv. De høyere terrassene er best egnet for uttak. Storparten av disse er oppdyrket.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse