GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102150
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Trogetjønnmonen
(Sist oppdatert 20.aug.1986)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale med maksimalt 2 m over grunnvannsnivå. Massene består av sand og fin grus. Uttak er kun aktuelt til lokale formål. Storparten av forekomsten er oppdyrket med noe skog i kantene.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse