GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102154
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Konsmo
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av ei sandurflate med begrensede mektigheter over grunnvannsnivå. Massene består av sand og en god del grus. Det er flere mindre massetak i forekomsten med driftshøyder begrenset av grunnvannsnivå til 1-2 m. Det blir nå tatt ut betydelige mengder fra elveleiet til elveforbygning.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse