GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102156
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Audnedal stasjon
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei sandurflate bestående av sand, grus og stein. Massene blir grovere og mektigheten øker mot nord. Forekomsten synes godt egnet til veiformål, dersom bergartsmaterialet er sterkt nok. Helt nord er forekomsten bebygd. Et industriområde er anlagt på et område hvor mektigheten og kornstørrelsen er godt egnet for masseuttak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse