GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102160
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Ågedalstø
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mektig morene i dalsiden. Morenen består av sand og grus med en del stein og blokk. Massene kan være aktuelle som fyllmasse og til skogsbilveier og andre lokale veier. Det er to massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse