GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102162
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Monen
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av dårlig sortert viftemateriale og en terrasseflate ved munningen av Ågedalsbekken. Terrassen som er ca. 5 m høy har ingen åpne snitt som viser kornstørrelse, men denkan inneholde sand og grus. Terrassen er bebygd og oppdyrket, og uttak av masser synes lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse