GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102164
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Valand
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av terrasseflater, eskere og erosjonsrester i et område med myr og fjellblotninger. Massenes kvalitet og kornstørrelse varierer, men kan brukes til ulike tekniske formål. Det er flere mindre massetak i forekomsten. Ved massetak 4 er det tatt ut betydelige mengder og deler av området er utplanert og oppdyrket.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse