GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102166
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med ca. 10 m mektighet. Massene består i massetaket lengst sør på forekomsten av sand. For øvrig er det ingen åpne snitt som viser kornstørrelse, men man kan forvente å finne noe grovere masser i den nordligste delen. For å få sikre opplysninger om dette må det utføres mer detaljerte undersøkelser.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse