GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102168
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Langmohei
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning som en smal terrasse mellom Hålandsvatnet og dalsiden. Riksvei 9 går over forekomsten som for øvrig er skogvokst. Massene består av sand og er for finkornige til vegformål, men kan benyttes til vanlige støpearbeider, strøsand og andre formål hvor kravet til kvalitet ikke er for stort.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse