GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102174
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Håland
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med 6-7 m mektighet. Massene består av sand og grus i topplagene, under dette hovedsakelig sand, men også her partier med mer grusig materiale. Forekomsten kan benyttes til vei- og betongformål. Forekomsten er for det meste oppdyrket.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse