GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102192
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Birkeland
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av lave elvesletter og noe høyere terrasser med maksimalt 3-4 m mektighet. Materialet består av sand i det vesentligste, men med noe grus og stein. Hele dalbunnen fra kommunegrensen og ned mot Kvås er tatt med i forekomsten som er gitt stiplet omriss. Storparten av forekomsten består av jordbruksbebyggelse og dyrka mark samt riksvei 43.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse