GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102196
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvås
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lave elvesletter ved Kvås med sand og grus. Hele området består av dyrka mark eller bebyggelse. Noe høyere nivåer i nord ved innsnevringen av dalen. Forekomsten er ikke av interesse for større uttak, men masser til private formål kan være aktuelt å ta ut. I lia over elvesletta kan i partier finnes morene med noe mektighet over fjellet.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse