GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102198
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Moi
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale som terrasser langs dalen. Mektighetene over elvenivå er maksimalt 6 m i nord, mot syd avtar disse til 2-3 m. Massene består hovedsakelig av sand, men med noe grus og stein i de øverste lagene. Massene synes ved en riktig gradering å være egnet til betongformål. For veiformål kunne det være ønskelig med noe grovere masser. Forekomsten er bebygd og oppdyrket.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse