GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102202
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Foss indre
(Sist oppdatert 12.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavstt materiale i en terrasse over elvenivå og en lavere elveslette. Deler av forekomsten er i nord dyrka mark, lenger sør myrlendt og skogdekt. Mektighetene er begrensede og maksimalt 5 meter. I syd er det 2 mindre massetak hvor sand er den dominerende kornstørrelse. Foruten noe grovere masser i toppen med grus og noe stein, er det rimelig å anta at dette er forholdet på hele forekomsten.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse