GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102204
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Foss
(Sist oppdatert 12.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse ved Foss med ca. 3 m høydeforskjell over den lave elvesletta. Det er ingen åpne snitt som kan gi indikasjoner på kornstørrelsen i forekomsten. Hele forekomsten er bebygd med jordbruksbebyggelse og dyrka mark. Uttak av masser herfra virker derfor lite aktuelt i umiddelbar framtid.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse