GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102206
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Skrumoen
(Sist oppdatert 12.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med største mektighet ca. 10 m. Massene består i det alt vesentligste av sand, i partier til dels ensgradert og fin. Noe grovere grus i overflaten spesielt i vestligste deler. Boligområde langs grensen til massetaket gir problemer for videre uttak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse