GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102208
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Bringsjord
(Sist oppdatert 12.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med maksimalt 8 m mektighet over elvenivå. Dyrka mark og bebyggelse dekker mesteparten av forekomsten. Ut mot elva i den vestligste delen ligger flere massetak. Foruten i det 1-2 mektige topplaget er sand den dominerende kornstørrelse.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse