GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102210
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Rom
(Sist oppdatert 12.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt sand og grus som terrasse med 5-8 m mektighet ved Rom. Storparten av forekomsten er bebygd eller består av dyrka mark. Det er ingen massetak eller åpne snitt som viser kornstørrelsen, men det er rimelig å anta at forholdene er tilnærmet lik forekomst 9. Noe grus og sporadisk stein i topplaget, mens det nedover i forekomsten hovedsakelig er sand.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse