GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102214
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Kindungsland
(Sist oppdatert 05.sep.1985)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i sandig morene, med en del innhold av grus og stein, men ikke spesielt mye blokk. Massene er sannnsynligvis brukt til lokal vei og synes å være godt egnet til dette formål.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse