GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102216
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Lyngdal sentrum
(Sist oppdatert 12.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt, hovedsakelig sandig materiale med noe grus i toppflaten. Forekomsten ligger som en noe høyere terrasse over de lave elveslettene. Store deler av forekomsten er bebygd (Lyngdal sentrum). For øvrig dekker dyrka mark og veier store arealer.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse