GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102218
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Vemestad ytre
(Sist oppdatert 12.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med 3-5 m mektighet over elvesletta. Massene består i det alt vesentligste av sand, men det finnes noe grus og sporadisk også stein i de øverste lagene. Forekomsten er dyrka opp, har noe bebyggelse og riksvei 43 krysser over. Forekomten er derfor ikke særlig aktuell for masseuttak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse