GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103626
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsemyra
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning sør for Gyaåni i Gyadalen. Forekomsten har liten mektighet over grunnvann og det er myrlendt på overflata. Øst i forekomsten er det grøftet med tanke på oppdyrking. Grøftene viser 1.5 meter torv over grov grus. Terrassen ligger mellom 1-3 meter over elvenivå. Ubetydelig forekomst som neppe er aktuell for større uttak av sand og grus.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse