GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103628
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gya
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stort elvedelta i østenden av Gyavatnet. De høyeste terrassene, der bebyggelsen ligger, er opp til 3 meter over elvenivå. Nord for elva stikker det opp fjell innenfor forekomsten. Snitt i elvekanten tyder på at materialet består av grov grus. Begrenset mektighet over elvenivå gjør at forekomsten er mindre interessant for store uttak av sand og grus. Hele forekomsten er dyrket.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse